Nyheter i Kampus

Från och med Ht 2020 flyttar samtliga av våra digitala läromedel in i vår nya plattform Kampus. Här har du möjlighet att läsa mer om allt spännande som händer i Kampus.

Nyheter och förbättringar i Kampus

Lärare kan skapa en uppgift där:

  • läraren kan skapa en uppgift i planeringsverktyget,
  • läraren kan ändra och ta bort övningar hen skapat i planeringsverktyget,
  • lärare och elever kan se skillnad mellan förlagets material och sitt eget,
  • eleven kan svara på lärarskapade uppgifter i ren text eller med bifogad fil.

945ff74d-dc89-4acd-956d-df7f787eb24e.jpg

6d124ab3-650c-4681-9525-89f3dc1810e3.jpg

Tidigare uppdateringar

  • Ny drag'n'drop-funktionalitet samt förbättrad navigering i planeringsverktyget.
  • Ny övningstyp lanserad "kategorisera texten", där eleven ska markera ord och/eller meningar i en text med olika färger som svar på uppgift, t.ex. "Markera alla verb.". När övningen är inlämnad visas vilka val som blev rätt eller fel.
  • Ny övre navering samt justerad textstorlek i mobilvy för bättre läsbarhet.

Åtgärdade buggar i Kampus

  • Översikten fortsätter synas även efter valt kapitel i innehållsförteckningen.
  • Vid flervalsfrågor fyller nu svarsalternativen hela sidan och visas inte enbart på del av sidan.
  • Länkar som tidigare öppnades i nytt fönster öppnas nu i innehållet.


Untitled design (2).png