Handbok LexiaProvia

Handbook of LexiaProvia för att förstå det som dyslexi hjälpmedel | Sanoma Utbildning

I LexiaProvia – Handbok finns tydliga beskrivningar av de olika språkliga kategorier som finns i Lexia och de övningar som hör till varje kategori. Här finns också konkreta tips på hur du med hjälp av övningslistorna kan göra variationer och anpassningar av övningarna. I boken beskrivs också syftet med respektive test i Provia, samt förklaringar till hur man använder testerna.

Beställ handboken för LexiaProvia!