Helena Jacobsson använde LexiaProvia som dyslexi hjälpmedel | Sanoma Utbildning

LexiaProvia - en hjälp för alla

Helena Jacobsson är specialpedagog med inriktning mot tal- och språkförsening samt språkstörning. Hon har ett stort personligt engagemang i dyslexifrågor och är bland annat ordförande i dyslexiföreningen region Väst. Hon har använt LexiaProvia i över femton år.

− Jag brinner för att elever ska få rätt hjälp och stöd i tid så att de ska kunna delta i samhället utifrån sina förmågor och för att de ska kunna få sin röst hörd i vårt demokratiska samhälle, säger Helena Jacobsson.

Helena menar att det är av stor vikt att pedagoger lyssnar på elever och föräldrar för att förstå oron när föräldrar beskriver att deras barn har svårt att läsa och skriva. Lexia och Provia är två väl beprövade verktyg ursprungligen avsedda för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter. Utifrån resultaten i Provia förslås övningar i Lexia. Fast på Helenas skola har verktygen fått en ännu bredare målgrupp:

− Arbetet är väldigt konkret. Med hjälp av Provia kartlägger vi alla elever redan i förskoleklasserna för att kunna utmana deras proximala utvecklingsnivå, berättar Helena Jacobsson.
Alla Helenas elever får generella träningsprogram i Lexia, medan elever i behov av särskilt stöd får mer riktad träning. Lexia innehåller cirka 1200 digitala övningar i svenska som kan anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar.

− Jag använder både Lexia och Provia. Jag utgår alltid utifrån elevens behov, betonar Helena Jacobsson. Ett exempel kan vara när en elev har behov av att träna upp sin avkodning för att automatisera läsningen.

Lätta att använda
Både Lexia och Provia är lätta att använda, berättar Helena Jacobsson:
− Det är bara att sätta sig framför datorn och pröva. Det är mycket tydliga och strukturerade program där du kan följa eleven och samtidigt utmana. Ett tips är just att utgå från en elev. Man lär sig efter hand. Det är mycket bra att det är så tydliga bilder och att man kan ställa in röster. Man kan analysera de övningar eleven genomfört för att kunna utmana vidare. Det är hands on; bara att börja. Dessutom fungerar programmen bra när man är fler pedagoger som arbetar tillsammans och ska diskutera elevens utveckling eller behov av vidare stimulans.

Du kan arbeta i grupper men framför allt ge extra träning för elever som ännu inte knäckt läskoden.

− LexiaProvia är mycket professionellt. Idag visar internationella forskningsresultat på att den fonologiska medvetenheten är grunden till att överhuvudtaget skapa en koppling mellan ljud och bokstav så att man kan komma igång med sin läsning. Ordförrådet ökar och överinlärningen som är så viktig för vissa elevgrupper tillgodoses.

Avslutningsvis återkommer Helena Jacobsson till samverkan mellan hem och skola:− I mitt jobb arbetar jag medvetet med att bjuda in föräldrar för att beskriva deras barns läs- och skrivutveckling, speciellt då barnet inte följer den förväntade utvecklingen. Lexia är suveränt eftersom det är enkelt och smart att arbeta med var du än befinner dig. Föräldrarna kan på ett enkelt sett bli delaktiga då de tränar med sitt barn hemma. De kan få en inblick i vad barnet redan förstår och vad han eller hon behöver träna på.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev