Logga in

Här hittar du länkar till digitala läromedel, Bingel, LexiaProvia och Övningsmästaren.

Elev- och lärarlicenser till våra heldigitala läromedel:

Bingel

Färdighetsträning kopplad till våra läromedel för åk F-6:

LexiaProvia

Läs- och skrivinlärning för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter:

Övningsmästaren

Digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik:

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev