Logga in

Här hittar du länkar till digitala läromedel, Bingel, LexiaProvia och Övningsmästaren.

Klicka på logotyperna för att komma till inloggningssidorna till våra digitala material.

Elev- och lärarlicenser till våra heldigitala läromedel:

Färdighetsträning kopplad till våra läromedel för åk F-6:

Läs- och skrivinlärning för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter:

Digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik:

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev