Logga in

Här hittar du länkar till digitala läromedel, Bingel, LexiaProvia och Övningsmästaren.

Bingel

Färdighetsträning kopplad till våra läromedel för åk F-6:

LexiaProvia

Läs- och skrivinlärning för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter:

Övningsmästaren

Digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik: