Författare

Krister Bredmar är docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Han har särskilt intresserat sig för företagsledningens behov av system för ekonomistyrning och har publicerat sin forskning på svenska samt i internationella tidskrifter.

Intervju med författaren Krister Bredmar

Vilket syfte hade du med en ny bok om ekonomisk styrning?

Min ambition under arbetet med denna bok har varit att med ett lättillgängligt språk och på ett tydligt sätt visa hur förståelsen inom sju viktiga områden länkas till förmågan att leda en verksamhet. Det är där den stora nyttan med teorier och böcker som denna ligger – i möjligheten att översätta tankar och idéer till handling, vilket jag har velat skapa förutsättningar för med denna bok.

Jag har utgått ifrån kopplingen till bokföringen som informationskälla, men samtidigt lagt till de mer moderna dimensioner som på olika sätt behandlats under de senaste decennierna, för att sedan länka teorier kring ekonomistyrning till de praktiska sammanhang där de påverkar en verksamhet.

Kan man då läsa sig till praktisk kunskap?

Min övertygelse är att det bästa sättet att gå från teori till praktik är genom de små stegens pedagogik. Med hjälp av reflektion och övningsuppgifter byggs en färdighet upp, och boken inbjuder på många sätt till just reflektion kring olika begrepp. Övningsuppgifterna är konstruerade i steg, där till exempel enklare uträkningar kan inleda övningen och en mer reflekterande förståelse efterfrågas i avslutningen på uppgiften. På detta sätt vill jag skapa förutsättningar för ett lärande som skapar en färdighet och förmåga, och samtidigt utvecklar reflektion och förståelse.

Ekonomisk styrning är ett ämne i förändring. Hur ser din framtidsspaning ut?

Allt sedan industrialiseringen har den ekonomiska styrningen varit inriktad på de finansiella måtten och den information och det material som man kan sammanställa ur bokföringen, men under de senaste trettio åren har ytterligare perspektiv och dimensioner lagts till. Förståelsen för ekonomistyrning är inte något som kan behandlas som en isolerad teori utan behöver utvecklas i ett sammanhang. Arbetet med den ekonomiska styrningen sker uteslutande i en verksamhet, och medarbetares och chefers kompetenser inom dessa verksamheter kommer att komma alltmer i fokus framöver. Det kommer att bli allt viktigare att förstå hur teorierna ska användas snarare än att kunna definiera begrepp eller räkna ut ett visst resultat.

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration