En introduktion till intern styrning och kontroll, upplaga 1

En introduktion till intern styrning och kontroll introducerar ett stadigt växande område inom företagsekonomin. Intern styrning och kontroll är ett styr- och kontrollsystem som bidrar till att företag och organisationer har en rättvisande redovisning och rapportering, följer lagar och regler samt uppnår sina mål om effektivitet och produktivitet.

Dela En introduktion till intern styrning och kontroll, upplaga 1:

En introduktion till intern styrning och kontroll, upplaga 1 (1 produkter)