En introduktion till intern styrning och kontroll, upplaga 1

Författare

Olof Arwinge är ekonomie doktor och lärare vid Uppsala universitet på masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys. 2014 disputerade han på en avhandling om intern styrning och kontroll i finansiell sektor. Olof arbetar även som Senior Assurance Advisor vid Swedbank och har praktiserat revision och rådgivning i över 15 år.

En introduktion till intern styrning och kontroll, upplaga 1 (1 produkter)