Författare

Olov Jansson är gymnasielärare i religionskunskap och historia.

Linda Karlsson är journalist med religionsstudier och lärarerfarenhet.

Texterna i boken har utvecklats i samarbete med religionslärare, religionsforskare och företrädare för de olika religionerna. Christer Hedin, religionshistoriker och docent vid Stockholms universitet har varit faktagranskare.