Mer information

En mosaik - Religionskunskap 1

Grundboken
En mosaik Religionskunskap I består av tre block som ger användbara kunskaper om mångkultur, tro och vetenskap samt om världens religioner och etik. Alla kapitel avslutas med diskussionsfrågor.

Innehåll:
1. Kultur och religion (bl a kultur, livsåskådning, religion, religion och vetenskap)
2. Religioner och livsåskådningar (världsreligionerna, nya religiösa rörelser, sekulära livsåskådningar)
3. Att vara människa (etik, identitet, kärlek, döden)


Lärarhandledningen
En mosaik lärarhandledning innehåller en stor mängd fördjupningstexter och uppgifter, bland annat om religionsbegreppet, om kulturella identiteter samt om religion och vetenskap – texter som lätt kan förmedlas digitalt till eleverna.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration