En mosaik, upplaga 1

Mer information

En mosaik - Religionskunskap 1

En mosaik ger en helhetsbild av mångfalden!
En mosaik är en lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i religionskunskap.
Med de faktakunskaper, begrepp och modeller som En mosaik förmedlar får eleverna verktyg för att delta i det offentliga samtalet kring bland annat mångkultur, religion och etik.

En mosaik i tre block
Bokens överskådliga faktatexter följer en bestämd struktur med syfte att öka förståelsen av såväl religionernas innehåll, som deras roll i dagens samhälle.

Kultur och religion. I tre kapitel definieras grundläggande begrepp inom området. Samspelet mellan religion, kultur och vetenskap diskuteras liksom mångkultur och sekularisering. En annan fråga som belyses är den egna kulturella bakgrundens betydelse, när det gäller att tolka och förstå omgivningen. Blocket avslutas med en inblick i frågan om nationella minoriteter och religionsfrihet.

Religioner och livsåskådningar innehåller sex välstrukturerade kapitel om de fem världsreligionerna och om nya rörelser, både religiösa och sekulära. Varje religion beskrivs systematiskt utifrån grundtankar, riktningar och livets skeden. Stoffets struktur underlättar jämförelser och underlättar när eleverna urskiljer mönster, drar slutsatser och formulerar egna ståndpunkter.

Att vara människa består av fyra temakapitel som erbjuder både fakta och problematiserande text. De kan utgöra en grund för elevens egna ställningstaganden och inspirera vidare i bearbetandet av de stora livsfrågorna:
- Etik innehåller förutom en översikt av nutida etiska teorier, även en omfattande diskussion om etik och juridik, nämligen människovärdesprincipen och svensk lagstiftning.
- Identitet tar upp både identitet som självbild och kulturell identitet. En fråga som fördjupas handlar om religionsfrihet och religiösa symboler i skola och samhälle.
- Kärlek. Här är det främst kärleksrelationer mellan människor som är i fokus.
- Döden. I detta kapitel beskrivs död, begravning och sorg i vårt samhälle, men också döden som livsfråga.
I block ett och två finns i slutet av varje kapitel ett uppslag som ger ytterligare inblickar i religion och kultur. Alla kapitel avslutas med diskussionsfrågor och nyckelord.

Lärarhandledning
I lärarhandledningen finns kommentarer, faktafrågor, bildanalysfrågor till bokens bilder och elevuppgifter. Mer information kommer på hemsidan.

Författare
Olov Jansson är gymnasielärare i religionskunskap och historia.
Linda Karlsson är journalist med religionsstudier och lärarerfarenhet.

Faktagranskare
Texterna i boken har utvecklats i samarbete med religionslärare, religionsforskare och företrädare för de olika religionerna.
Christer Hedin, religionshistoriker och docent vid Stockholms universitet har varit faktagranskare.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Anmäl dig här