Englamark, upplaga 1

Till boken De tre nycklarna finns en arbetsbok, De tre nycklarna – Läs och förstå. Den hjälper eleverna att skapa en förförståelse innan läsningen kunna svara på frågor direkt på texten och också reflektera och dra egna slutsatser om innehållet efter läsningen.

Dela Englamark, upplaga 1: