Företagsekonomi - från begrepp till beslut, upplaga 7

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra olika block; Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys.

Dela Företagsekonomi - från begrepp till beslut, upplaga 7: