Företagsekonomi - från begrepp till beslut, upplaga 8

Om serien

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra block: Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys.

Dela Företagsekonomi - från begrepp till beslut, upplaga 8: