Mer information

Forum Ny upplaga

Under 2016 kom Forum 1 i en ny, tredje upplaga. Vi har lyssnat på önskemål från användare ute på skolorna och vågar påstå att det är den bästa upplagan hittills. Självklart har vi även gjort anpassningar till det som skett i vår värld. Forums tredje upplaga är nyskriven från grunden. Men du som har använt Forum tidigare behöver inte vara orolig - det som gjort serien så uppskattad har inte försvunnit. Det grundläggande konceptet med tydliga modeller och en unik struktur finns kvar. Vi har bara gjort ett riktigt bra läromedel ännu bättre.

Forum beskriver dagens samhälle på ett engagerat och pedagogiskt sätt. Läromedlet har en mycket tydlig struktur som påminner om ett analysschema och kännetecknas av en mängd pedagogiska modeller och figurer. Modellerna och figurerna liksom texterna och bilderna syftar till att skapa förståelse, ge möjlighet att se sammanhangen bakom dagsaktuella frågor och väcka intresse för eget deltagande i demokratin.
Läsaren får även verktyg att själv analysera olika samhällsfrågor.

Unik struktur stöder ett vetenskapligt förhållningssätt
Läromedlet är indelat i fyra block: Kultur, Ekonomi, Politik samt Påverkan och medier. Varje block innehåller i sin tur fyra kapitel i en återkommande struktur.

Det första kapitlet i varje block ger grunderna inom kunskapsområdet och introducerar viktig terminologi, det andra kapitlet utgår från individen, det tredje handlar om hur förhållandena är i Sverige och det avslutande kapitlet i varje block fokuserar på globala aspekter.

Forum innehåller även en vetenskapsdel. Dessa kapitel belyser vad ett vetenskapligt förhållningssätt kan innebära mer teoretiskt och ger praktisk handledning i konkreta metodfrågor. Integrerade i de olika blocken finns dessutom vetenskapsrutor som ger exempel på teorier och forskning inom kunskapsområdet.

I nya upplagan av Forum …
… inleds varje block med direkta kopplingar till ämnesplanens centrala innehåll och syfte. Eleven får ett tydligt mål att arbeta mot.
… finns tydliga modeller för att synliggöra begreppshierarkier, processer och strukturer i samhället.
… möter dina elever olika analysverktyg, till exempel statistisk analys, kausalanalys, genusteori och bildanalys.
… finns sammanfattningar som återknyter till målet med kapitlet.
… finns det fyra typer av uppgifter:
Fundera - som är tänkvärda frågor i direkt anslutning till texten för att läsaren ska stanna upp och reflektera över innehållet.

I slutet av varje kapitel finns:
Faktafrågor - som stöd för en aktiv läsning och vid repetition.
Analysfrågor - för att utveckla förmågor som att diskutera orsak-verkan och samband, att dra slutsatser, att jämföra, att källkritiskt granska eller att granska argument.
Uppdrag - som tränar informationssökning, bearbetning av material och presentation.

Forum 1
Nya upplagan av Forum 1 har redan fått många uppskattande kommentarer. Allt är tydligt och lätt att använda för att bygga en intressant undervisning. Genom pedagogiska överblickar och modeller finns i Forum alltid den bas som behövs för att sätta in det som sker i ett sammanhang och för att utveckla ett alltmer vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Forum 1 är i första hand skriven för gymnasiekursen Sh 1b. Men genom bokens tydliga struktur går det lätt att planera undervisningen utifrån olika behov. Därför fungerar det utmärkt att använda Forum 1 även för kurserna Sh 1a1 och 1a2.

Forum 123
Hösten 2017 kommer också nya upplagan av Forum 123. Det är ett heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Sh 1b, Sh 2 och Sh 3. I vetenskapsdelen behandlas bland annat samhällsvetenskapliga teorier, modeller och begrepp. Här hittar du också de vetenskapsteoretiska delarna. Bland vetenskapsrutorna i Forum 123 presenteras förutom enklare analysmodeller även mer avancerade teorier och forskningsperspektiv. Det gäller inte minst ekonomiblocket som i nya upplagan har omfattande avsnitt kring nationalekonomiska teorier. Dessutom innehåller alla ämnesområden många fördjupande problematiseringar. De handlar bland annat om globalisering, världshandel, internationella konflikter och andra viktiga globala frågor.

Om nya upplagan

Forum Samhällskunskap A Bas
Forum A Bas är den kortaste och enklaste varianten i Forumserien. Den innehåller färre utvidgningar och de teoretiska resonemangen är tydligt förklarade och stöds av enkla och överskådliga modeller och begreppskartor. Boken skrevs då samhällskunskapen på yrkesprogrammen fortfarande var 100 poäng, men fungerar fortfarande bra för yrkesprogrammens kurser 1a1 och 1a2.

Forum Samhällskunskap A Plus
Forum A Plus heter i den nya upplagan Forum 1. Skolor som har Forum A Plus kan fortfarande använda böckerna för kurs 1b och det går att göra kompletteringsköp. Det kan däremot vara svårt att använda böcker från de olika upplagorna i samma klassrum. Skillnaden mellan upplagorna handlar till stor del om att metodfrågorna fördjupats i enlighet med Gy 2011.

Ljudpresentation av Forum
Klicka här för att ladda ner presentation av Forum. (PowerPoint-presentation, 10,7 MB)

Lärarstöd

Här kan du ladda ner Forum lärarstöd, andra upplagan, med visningsbilder och uppgifter.

Ladda ner modeller i powerpoint format

Ladda ner kopieringsunderlag i pdf format (PDF-dokument, 1,4 MB)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Anmäl dig här