Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid

Nedladdningsbart material

Ladda ner övningar i pdf-format samt övningsexempel till Framgångsrikt styrelsearbete .

Ladda ner:
Stresstest styrelsens arbete med framtidsutmaningar – kapitel 16 (PDF-dokument, 218 kB)

Nedan finns övningar i pdf-format för bokens kapitel att ladda ner. Samtliga filer är enbart för personligt bruk.

Kapitel 2 - Optimera affärsidé och affärsmodell med ägarform (PDF-dokument, 162 kB)
Kapitel 3 - Testa din bolagsstyrning och din ägarstyrning (PDF-dokument, 197 kB)
Kapitel 4 - Behovsanalys av styrelsens sammansättning (PDF-dokument, 151 kB)
Kapitel 5 - Definiera och planera för ordförandeuppdraget (PDF-dokument, 184 kB)
Kapitel 6 - Frågor att arbeta sig igenom innan man accepterar ett styrelseuppdrag (PDF-dokument, 96 kB)
Kapitel 7 - Planera styrelsens arbetsinsats (PDF-dokument, 155 kB)
Kapitel 8 - Rätt rapportering till styrelsen (PDF-dokument, 175 kB)
Kapitel 9 - Förbättra lönsamheten och minska kapitalbindningen (PDF-dokument, 136 kB)
Kapitel 9 - Säkerställa långsiktig finansiering (PDF-dokument, 185 kB)
Kapitel 10 - Sänk risknivån i företaget (PDF-dokument, 161 kB)
Kapitel 11 - Komplettera rapportinstruktionen med tidiga varningssignaler (PDF-dokument, 151 kB)
Kapitel 11 - Omvärldsbevakning krishantering (PDF-dokument, 133 kB)
Kapitel 12 - Arbetet med FNs hållbarhetsmål (PDF-dokument, 189 kB)
Kapitel 13 - Vd-utvärdering (PDF-dokument, 214 kB)
Kapitel 14 - Omvärldsförändringar och dess påverkan på företagets strategi (PDF-dokument, 162 kB)
Kapitel 14 - SWOT (PDF-dokument, 201 kB)
Kapitel 15 - Har styrelsen kontroll (PDF-dokument, 144 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration