Från Vygotskij till lärande samtal, upplaga 1

Petri Partanen ger en lättfattlig orientering i Vygotskijs teorier och beskriver konkret och praktiskt olika delar som kan ingå i lärande samtal med elever.

Dela Från Vygotskij till lärande samtal, upplaga 1:

Från Vygotskij till lärande samtal, upplaga 1 (1 produkter)