Goodwill Entreprenörskap 100p, upplaga 1

Goodwill Entreprenörskap online – från idé till verklighet.

Med Goodwill Entreprenörskap lär sig eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna passion för det han eller hon gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla är unika individer med olika talanger – och att alla behövs för att nå uppsatta mål.

Dela Goodwill Entreprenörskap 100p, upplaga 1:

Goodwill Entreprenörskap 100p, upplaga 1 (1 produkter)