Författare

Eva Blomkvist är lärare i ekonomi och juridik på gymnasiet samt egen företagare. Hon har tidigare bland annat varit utredare och handläggare på Konkurrensverket.

Bo Egervall är lärare på gymnasiet och egen företagare. Han har tidigare arbetat med redovisning inom näringslivet samt som journalist på flera dagstidningar.

Båda författarna har lång undervisningserfarenhet.