Produktmaterial

Här hittar du Powerpoint-presentationer att ladda ner.

PowerPointpresentationer till Block 1 Entreprenörskap och företagande

Klicka här för att ladda ner kapitel 1 Entreprenörer gör livet lättare (PowerPoint-presentation, 36,5 MB).

Klicka här för att ladda ner kapitel 2 Affärsidén - det viktigaste för företaget (PowerPoint-presentation, 34,8 MB).

Klicka här för att ladda ner kapitel 3 Att starta eget (PowerPoint-presentation, 39,6 MB).

Klicka här för att ladda ner kapitel 4 Företagsformer och mer om företag.

Klicka här för att ladda ner kapitel 5 Leda och organisera (PowerPoint-presentation, 39,9 MB).

PowerPointpresentationer till Block 2 Ekonomi i siffror

Klicka här för att ladda ner kapitel 6 Ekonomiska grundbegrepp.

Klicka här för att ladda ner kapitel 7 Nollpunkten - en varningssignal (PowerPoint-presentation, 39,9 MB).

Klicka här för att ladda ner kapitel 8 Konsten att göra bra inköp (PowerPoint-presentation, 54,3 MB).

Klicka här för att ladda ner kapitel 9 Pris och moms.

Klicka här för att ladda ner kapitel 10 Budget och ekonomisk planering (PowerPoint-presentation, 38 MB).

Powerpointpresentationer till Block 3 Marknadsföring

Klicka här för att ladda ner kapitel 11 Marknad, målgrupp och mål (PowerPoint-presentation, 38,4 MB).

Klicka här för att ladda ner kaptiel 12 Produkt, pris, plats och påverkan (PowerPoint-presentation, 38,7 MB).

Klicka här för att ladda ner kapitel 13 Marknadsför rätt (PowerPoint-presentation, 37,7 MB).

Klicka här för att ladda ner kapitel 14 Undersök och analysera (PowerPoint-presentation, 35,5 MB).

Powerpointpresentationer till Block 4 Bokföring och beslut

Klicka här för att ladda ner kapitel 15 Bokföring och balans (PowerPoint-presentation, 45,5 MB).

Klicka här för att ladda ner kapitel 16 Aktivitet ger resultat (PowerPoint-presentation, 29,8 MB).

Klicka här för att ladda ner kapitel 17 Kontera verifikationer (PowerPoint-presentation, 37,3 MB).

Klicka här för att ladda ner kapitel 18 Att bokföra med moms.

Klicka här för att ladda ner kapitel 19 Att göra bokslut (PowerPoint-presentation, 27,2 MB).

Ladda ner Edison Proffs bokföringsprogram kostnadsfritt

Ladda ner Edison Proffs bokföringsprogram här!