Goodwill Företagsekonomi 1, upplaga 2

Produktmaterial

Här hittar du rättelser, Powerpoint-presentationer och en länk till Edison Proffs bokföringsprogram.

Rättelser:

Rättelser, Goodwill 1 upplaga 2, tryckning 3  (Word-dokument, 22 kB)

Rättelser Goodwill 1, upplaga 2, tryckning 2  (Word-dokument, 22 kB)

Rättelser Goodwill 1, upplaga 2, tryckning 1  (Word-dokument, 17 kB)

Powerpointpresentationer:

PowerPointpresentationer till Block 1 Entreprenörskap och företagande:

Klicka här för att ladda ner kapitel 1 Entreprenörer gör livet lättare (PowerPoint-presentation, 36,5 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 2 Affärsidén - det viktigaste för företaget (PowerPoint-presentation, 34,8 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 3 Att starta eget (PowerPoint-presentation, 39,6 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 4 Företagsformer och mer om företag (PowerPoint-presentation, 42,6 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 5 Leda och organisera (PowerPoint-presentation, 39,9 MB)

PowerPointpresentationer till Block 2 Ekonomi i siffror:

Klicka här för att ladda ner kapitel 6 Ekonomiska grundbegrepp (PowerPoint-presentation, 37 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 7 Nollpunkten - en varningssignal (PowerPoint-presentation, 39,9 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 8 Konsten att göra bra inköp (PowerPoint-presentation, 54,3 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 9 Pris och moms (PowerPoint-presentation, 54,4 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 10 Budget och ekonomisk planering (PowerPoint-presentation, 38 MB)

Powerpointpresentationer till Block 3 Marknadsföring

Klicka här för att ladda ner kapitel 11 Marknad, målgrupp och mål (PowerPoint-presentation, 38,4 MB)

Klicka här för att ladda ner kaptiel 12 Produkt, pris, plats och påverkan (PowerPoint-presentation, 38,7 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 13 Marknadsför rätt (PowerPoint-presentation, 37,7 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 14 Undersök och analysera (PowerPoint-presentation, 35,5 MB)

Powerpointpresentationer till Block 4 Bokföring och beslut

Klicka här för att ladda ner kapitel 15 Bokföring och balans (PowerPoint-presentation, 45,5 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 16 Aktivitet ger resultat (PowerPoint-presentation, 29,8 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 17 Kontera verifikationer (PowerPoint-presentation, 37,3 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 18 Att bokföra med moms (PowerPoint-presentation, 36,4 MB)

Klicka här för att ladda ner kapitel 19 Att göra bokslut (PowerPoint-presentation, 27,2 MB)

Här kan du ladda ner Edison Proffs bokföringsprogram kostnadsfritt.

https://edison.se/support/hamta-program/edison-skolversion

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev