Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Ljudfiler

Här kan du ladda ner Hälsopedagogik Andra upplagan som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3  (Komprimerad fil, 888 kB)

Kapitel 1 - Hälsa

Ladda ner hela kapitel 1, sida 6-33  (Komprimerad fil, 19 MB)

Innehåll:
Hälsa - sid 6
Hälsa - sid 7
1:1 Faktorer som påverkar hälsan - sid 8
Välbefinnande och livskvalitet - sid 9
Livsstil och levnadsvanor - sid 10
Arv och miljö - sid 11
1:2 Fysisk, psykisk, social och andlig hälsa - sid 12
1:3 Definitioner av begreppet hälsa - sid 13
1:3 Definitioner av begreppet hälsa - sid 14
Nordenfelts definition av hälsa - sid 15
Britt Johanssons definition av hälsa - sid 16
1:4 Olika sätt att se på hälsa - sid 17
Humanistiskt synsätt - sid 18
Maslows behovstrappa - sid 19
Kenricks behovspyramid - sid 20
Biomedicinskt (naturvetenskapligt) synsätt - sid 21
Katie Erikssons hälsokurs - sid 22
Katie Erikssons hälsokurs - sid 23
Hälsan tiger still - sid 24
Holistiskt synsätt - sid 25
Känsla av SAMmanhang - KASAM - sid 26
Salutogenes - sid 27
Stärkande individfaktorer (Inre faktorer) sid 28
Stärkande omgivningsfaktorer (Yttre faktorer) - sid 29
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 30
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 31
Övningsuppgifter Berättelse - sid 32
Övningsuppgifter Öva - sid 33

Kapitel 2 - Folkhälsoarbetets framväxt

Ladda ner hela kapitel 2, sida 34-53  (Komprimerad fil, 12,9 MB)

Innehåll:
Folkhälsoarbetets framväxt - sid 34
Folkhälsoarbetets framväxt - sid 35 
2:1 Folkhälsans historia - sid 36
2:1 Folkhälsans historia - sid 37
Vet du att? - sid 38
Folkhälsan kartläggs - sid 39
Dricka brunn - sid 40
Fattiga och rika - sid 41
Provinsiallläkare - sid 42
Smittspridning förhindras - sid 43
Smittspridning förhindras - sid 44
2.2 Folkhälsan utvecklas ytterligare - sid 45
Tandhälsan - sid 46
Barnhälsan - sid 47
Bostadsbrist - sid 48
Bildningsrörelsen - sid 49
Idrott och annan fysisk aktivitet - sid 50
Folkhälsomyndigheten - sid 51
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 52
Övningsuppgifter Berättelse - sid 53

Kapitel 3 - Barns och ungas hälsa

Ladda ner hela kapitel 3, sida 54-79  (Komprimerad fil, 17,4 MB)

Innehåll:
Barn och ungas hälsa - sid 54
Barn och ungas hälsa - sid 55
3:1 Fysisk hälsa - sid 56
Fysisk aktivitet - sid 57
Inaktivitet - sid 58
Vardagsmotion - sid 59
Prova på-aktiviteter - sid 60
Kost och kostvanor - sid 61
Mellanmål - sid 62
Övervikt och fetma - sid 63
Sömn och sovvanor - sid 64
3:2 Psykisk hälsa - sid 65
Föräldrar som stöd för psykisk hälsa - sid 66
Förmåga att hantera motgång - sid 67
3:3 Psykisk ohälsa - sid 68
Riskfaktorer för psykisk ohälsa - sid 69
Beroendeproblematik - sid 70
Skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa - sid 71
3:4 Stöd till barn och unga - sid 72
Elevhälsan - sid 73
Flyktingbarn - sid 74
Flyktingbarn - sid 75
Tips och stöd - sid 76
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 77
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 78
Övningsuppgifter Berättelse - sid 79

Kapitel 4 - Vuxnas hälsa

Ladda ner hela kapitel 4, sida 80-89  (Komprimerad fil, 6 MB)

Innehåll:
Vuxnas hälsa - sid 80
Vuxnas hälsa - sid 81
4:1 Vuxenlivet - sid 82
Familjebildning - sid 83
4:2 Livspussel - sid 84
Vad använder vi vår tid till? - sid 85
4:3 Jämställdhet i hemmet - sid 86
Ensamstående förälder - sid 87
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 88
Övningsuppgifter Berättelse - sid 89

Kapitel 5 - Äldres hälsa

Ladda ner hela kapitel 5, sida 90-109  (Komprimerad fil, 13,5 MB)

Innehåll:
Äldres hälsa - sid 90
Äldres hälsa - sid 91
5:1 Tredje och fjärde åldern - sid 92
De friska åren - sid 93
Äldre över 80 år - sid 94
5:2 Ung själ i åldrande kropp - sid 95
Mental och andlig utveckling - sid 96
5:3 Fysiskt åldrande - sid 97
Tecken på fysiskt åldrande - sid 98
Huden - sid 99
Muskler och leder - sid 100
5:4 Psykiskt åldrande - sid 101
Demens - sid 102
5:5 Åldras med tillförsikt och glädje - sid 103
Social gemenskap - sid 104
Att vara behövd - sid 105
Äldre med utländsk bakgrund - sid 106
Exempel - sid 107
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 108
Övningsuppgifter Berättelse - sid 109

Kapitel 6 - Hälsosam livsstil

Ladda ner hela kapitel 6, sida 110-153  (Komprimerad fil, 30,2 MB)

Innehåll:
Hälsosam livsstil - sid 110
Hälsosam livsstil - sid 111
6:1 Mitt jag - sid 112
Självkänsla - sid 113
Självförtroende - sid 114
Medgångar och motgångar - sid 115
6:2 Kost, måltidsvanor och livskvalitet - sid 116
Kost- och kvalitetsmedveten - sid 117
Tallriksmodellen - sid 118
Energi- och näringsbehov - sid 119
Glykemiskt index - sid 120
Vitaminer - sid 121
Mineraler - sid 122
Måltiden - samvaro och tradition - sid 123
Måltider för att orka mer - sid 124
Lördagsgodis och helgmys - sid 125
6:3 Stress och återhämtning - sid 126
Samband mellan spänning och prestation - sid 127
Typ A-, B, och D-beteende - sid 128
Långvarig stress - sid 129
Förebyggande åtgärder - sid 130
Planera vardagen - sid 131
Aktiviteter som tar eller ger energi - sid 132
Mikropauser och regelbunden avslappning - sid 133
6:4 Vila, sömn och sovvanor - sid 134
Goda sovvanor - sid 135
När du vaknar - sid 136
6:5 Fysisk aktivitet och motionsvanor - sid 137
Motion för välmående - sid 138
Kaloriförbrukning vid olika aktiviteter - sid 139
Kost och dryck för dig som tränar - sid 140
Träningsberoende - sid 141
Sociala mediers påverkan - sid 142
Fritidsaktiviteter - sid 143
Kommunens ansvar - sid 144
6:6 Energi i balans - sid 145
Midjemått - sid 146
Övervikt och fetma - sid 147
Ärftlighet - sid 148
Kostråd - sid 149
Goda vanor - svåra val - sid 150
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 151
Övningsuppgifter Reflekter och diskutera - sid 152
Övningsuppgifter Öva - sid 153

Kapitel 7 - Hälsofrämjande arbetsplats

Ladda ner hela kapitel 7, sida 154-181  (Komprimerad fil, 18,6 MB)

Innehåll:
Hälsofrämjande arbetsplats - sid 154
Hälsofrämjande arbetsplats - sid 155
7:1 Arbetsmiljö i utveckling - sid 156
7:1 Arbetsmiljö i utveckling - sid 157
7:2 Arbetsmiljö - sid 158
Arbetsmiljölägen - sid 159
Värderingar och normer - sid 160
Trakasserier, kränkningar och mobbning - sid 161
Trakasserier, kränkningar och mobbning - sid 162
Olika sätt att hantera problem - sid 163
7:3 Hälsa på arbetsplatsen - sid 164
Folkhälsomyndighetens faktorer - sid 165
Arbetskamrater inte längre en självklarhet - sid 166
Friskvård på arbetsplatsen - sid 167
Kasam på arbetsplatsen - sid 168
Ledarskapets betydelse - sid 169
Hälsodiplomering - sid 170
Goda exempel - sid 171
7:4 Från sjukfrånvaro till frisknärvaro - sid 172
7:4 Från sjukfrånvaro till frisknärvaro - sid 173
Hälsotest - sid 174
Rehabilitering - sid 175
7:5 Hälsofrämjande skolmiljö - sid 176
God start i förskolan - sid 177
Trygg lärmiljö - en rättighet - sid 178
Föräldrasamarbete - sid 179
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 180
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 181

Kapitel 8 - Hälsopedagogiskt arbete

Ladda ner hela kapitel 8, sida 182-215  (Komprimerad fil, 23,4 MB)

Innehåll:
Hälsopedagogiskt arbete - sid 182
Hälsopedagogiskt arbete - sid 183
8:1 Hälsopedagogiskt arbete - sid 184
Prevention - sid 185
Promotion - sid 186
Salutogenes - sid 187
Patogenes - sid 188
Värderingar, attityder och beteenden - sid 189
8:2 Arbetsmodeller och metoder - sid 190
Syfte - sid 191
Mål - sid 192
Mål - sid 193
Planera - sid 194
Planera - sid 195
Genomföra - sid 196
Utvärdera - sid 197
Att presentera en aktivitet eller ett tema - sid 198
Att presentera en aktivitet eller ett tema - sid 199
Att övertyga - sid 200
8:3 Vägleda och motivera till beteendeförändringar - sid 201
Exempel på beteendeförändringens fem stadier - sid 202
AIDA - sid 203
Motivera samtal - sid 204
Motivationsstegen - sid 205
Att bemöta undanflykter - sid 206
Coachning - sid 207
Coacha dig själv - sid 208
Kris och krishantering - sid 209
Coping - sid 210
Kognitiv beteendeterapi - sid 211
Kognitiv beteendeterapi - sid 212
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 213
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 214
Övningsuppgifter Ta reda på - sid 215

Kapitel - 9 Interaktion och kommunikation i möten

Ladda ner hela kapitel 9, sida 216-235  (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Interaktion och kommunikation i möten - sid 216
Interaktion och kommunikation i möten - sid 217
9:1 Icke-verbal och verbal kommunikation - sid 218
Kroppsspråket - sid 219
Kroppsspråket - sid 220
9:2 Envägs- och tvåvägskommunikation - sid 221
Mötet med andra - sid 222
Tydlighet - sid 223
Bjuda in till samtal - sid 224
Atmosfär - sid 225
Att genomföra samtal - sid 226
Feedback - sid 227
Att ta emot feedback - sid 228
Feedforward - sid 229
9:3 Att mötas genom ny teknik - sid 230
Digital kommunikation i skolan - sid 231
Kränkningar och trakasserier i sociala medier - sid 232
Äldre och sociala medier - sid 233
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 234
Övningsuppgifter Berättelse - sid 235

Kapitel 10 - Nationell folkhälsa

Ladda ner hela kapitel 10, sida 236-267  (Komprimerad fil, 21,3 MB)

Innehåll:
Nationell folkhälsa - sid 236
Nationell folkhälsa - sid 237
10:1 Folkhälsan i Sverige - sid 238
Nationella folkhälsomål - sid 239
Mål 1. Delaktighet och inflytande i samhället -sid 240
Mål 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar - sid 241
Mål 3. Barns och ungas uppväxtvillkor - sid 242
Mål 5. Miljöer och produkter - sid 243
Mål 7. Skydd mot smittspridning - sid 244
Mål 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa - sid 245
Mål 9. Fysisk aktivitet - sid 246
Fysisk aktivitet på recept - sid 247
Exempel - sid 248
Mål 10. Matvanor och livsmedel - sid 249
Mål 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel - sid 250
10:2 Downstream och upstream - sid 251
Hälsa - allas ansvar - sid 252
Hälsa - allas ansvar - sid 253
Folkhälsa på regional och lokal nivå - sid 254
Folkhälsobegrepp - sid 255
10:3 Hälsoutvecklingen i samhället - sid 256
Insatser för positiv hälsoutveckling - sid 257
Från fattigdoms- till vällevnadssjukdomar - sid 258
1980-talet och framåt - sid 259
Hälsoutveckling - sid 260
Män och kvinnor - sid 261
Utbildning och inkomst - sid 262
Ursprungsland och hälsa - sid 263
Framtiden - sid 264
Framtiden - sid 265
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 266
Övningsuppgifter Öva - sid 267

Kapitel 11 - Internationell folkhälsa

Ladda ner hela kapitel 11, sida 268-283  (Komprimerad fil, 9,6 MB)

Innehåll:
Internationell folkhälsa - sid 268
Internationell folkhälsa - sid 269
11:1 Internationellt folkhälsoarbete - sid 270
Internationella konferenser - sid 271
Internationella konferenser - sid 272
Internationella konferenser - sid 273
Internationella konferenser - sid 274
Agenda 2030 - sid 275
Agenda 2030 - sid 276
Biståndsarbete - sid 277
Krig och katastrofer - sid 278
Hållbar utveckling - sid 279
11:2 EU:s hälsoprogram - sid 280
DPSIR-modellen - sid 281
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 282
Övningsuppgifter Öva - sid 283

Bilaga - Övningar

Ladda ner kapitlet "Bilaga - Övningar", sida 284-305  (Komprimerad fil, 12,1 MB)

Innehåll:
Bilaga Övningar - sid 284
Testa ditt KASAM - sid 285
Testa ditt KASAM - sid 286
Massage - sid 287
Massagesaga för barn - sid 288
Handmassage - sid 289
Ansiktsmassage - sid 290
10-minutersmassage - sid 291
Avspänningsövningar - sid 292
Hälsotest - sid 293
Livsstilsfrågor - sid 294
Livsstilsfrågor - sid 295
Levnadsvanor - sid 296
Levnadsvanor - sid 297
Analys, utveckling och förbättring - sid 298
Attityd- och värderingsövningar - sid 299
Värderingsövning - sid 300
Mikropaus - sid 301
Uppföljning av din hälsa - sid 302
Källkritik - sid 303
Källkritik - sid 304
Ta reda på - sid 305

Ämne - Hälsa

Ladda ner kapitlet "Ämne - Hälsa", sida 306-311  (Komprimerad fil, 4,2 MB)

Innehåll:
Ämne - Hälsa - sid 306
Ämnets syfte - sid 307
Hälsopedagogik, 100 poäng - sid 308
Kunskapskrav - sid 309
Betyget C - sid 310
Betyget A - sid 311

Läs- och länktips

Ladda ner kapitlet "Läs- och länktips", sida 312-314  (Komprimerad fil, 116 kB)

Innehåll:
Litteratur - sid 312
Litteratur - sid 313
Webbadresser - sid 314 

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration