Ljudfiler

Här kan du ladda ner Hälsopedagogik Andra upplagan som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3  (Komprimerad fil, 888 kB)

Kapitel 1 - Hälsa

Ladda ner hela kapitel 1, sida 6-33  (Komprimerad fil, 19 MB)

Innehåll:
Hälsa - sid 6
Hälsa - sid 7
1:1 Faktorer som påverkar hälsan - sid 8
Välbefinnande och livskvalitet - sid 9
Livsstil och levnadsvanor - sid 10
Arv och miljö - sid 11
1:2 Fysisk, psykisk, social och andlig hälsa - sid 12
1:3 Definitioner av begreppet hälsa - sid 13
1:3 Definitioner av begreppet hälsa - sid 14
Nordenfelts definition av hälsa - sid 15
Britt Johanssons definition av hälsa - sid 16
1:4 Olika sätt att se på hälsa - sid 17
Humanistiskt synsätt - sid 18
Maslows behovstrappa - sid 19
Kenricks behovspyramid - sid 20
Biomedicinskt (naturvetenskapligt) synsätt - sid 21
Katie Erikssons hälsokurs - sid 22
Katie Erikssons hälsokurs - sid 23
Hälsan tiger still - sid 24
Holistiskt synsätt - sid 25
Känsla av SAMmanhang - KASAM - sid 26
Salutogenes - sid 27
Stärkande individfaktorer (Inre faktorer) sid 28
Stärkande omgivningsfaktorer (Yttre faktorer) - sid 29
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 30
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 31
Övningsuppgifter Berättelse - sid 32
Övningsuppgifter Öva - sid 33

Kapitel 2 - Folkhälsoarbetets framväxt

Ladda ner hela kapitel 2, sida 34-53  (Komprimerad fil, 12,9 MB)

Innehåll:
Folkhälsoarbetets framväxt - sid 34
Folkhälsoarbetets framväxt - sid 35 
2:1 Folkhälsans historia - sid 36
2:1 Folkhälsans historia - sid 37
Vet du att? - sid 38
Folkhälsan kartläggs - sid 39
Dricka brunn - sid 40
Fattiga och rika - sid 41
Provinsiallläkare - sid 42
Smittspridning förhindras - sid 43
Smittspridning förhindras - sid 44
2.2 Folkhälsan utvecklas ytterligare - sid 45
Tandhälsan - sid 46
Barnhälsan - sid 47
Bostadsbrist - sid 48
Bildningsrörelsen - sid 49
Idrott och annan fysisk aktivitet - sid 50
Folkhälsomyndigheten - sid 51
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 52
Övningsuppgifter Berättelse - sid 53

Kapitel 3 - Barns och ungas hälsa

Ladda ner hela kapitel 3, sida 54-79  (Komprimerad fil, 17,4 MB)

Innehåll:
Barn och ungas hälsa - sid 54
Barn och ungas hälsa - sid 55
3:1 Fysisk hälsa - sid 56
Fysisk aktivitet - sid 57
Inaktivitet - sid 58
Vardagsmotion - sid 59
Prova på-aktiviteter - sid 60
Kost och kostvanor - sid 61
Mellanmål - sid 62
Övervikt och fetma - sid 63
Sömn och sovvanor - sid 64
3:2 Psykisk hälsa - sid 65
Föräldrar som stöd för psykisk hälsa - sid 66
Förmåga att hantera motgång - sid 67
3:3 Psykisk ohälsa - sid 68
Riskfaktorer för psykisk ohälsa - sid 69
Beroendeproblematik - sid 70
Skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa - sid 71
3:4 Stöd till barn och unga - sid 72
Elevhälsan - sid 73
Flyktingbarn - sid 74
Flyktingbarn - sid 75
Tips och stöd - sid 76
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 77
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 78
Övningsuppgifter Berättelse - sid 79

Kapitel 4 - Vuxnas hälsa

Ladda ner hela kapitel 4, sida 80-89  (Komprimerad fil, 6 MB)

Innehåll:
Vuxnas hälsa - sid 80
Vuxnas hälsa - sid 81
4:1 Vuxenlivet - sid 82
Familjebildning - sid 83
4:2 Livspussel - sid 84
Vad använder vi vår tid till? - sid 85
4:3 Jämställdhet i hemmet - sid 86
Ensamstående förälder - sid 87
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 88
Övningsuppgifter Berättelse - sid 89

Kapitel 5 - Äldres hälsa

Ladda ner hela kapitel 5, sida 90-109  (Komprimerad fil, 13,5 MB)

Innehåll:
Äldres hälsa - sid 90
Äldres hälsa - sid 91
5:1 Tredje och fjärde åldern - sid 92
De friska åren - sid 93
Äldre över 80 år - sid 94
5:2 Ung själ i åldrande kropp - sid 95
Mental och andlig utveckling - sid 96
5:3 Fysiskt åldrande - sid 97
Tecken på fysiskt åldrande - sid 98
Huden - sid 99
Muskler och leder - sid 100
5:4 Psykiskt åldrande - sid 101
Demens - sid 102
5:5 Åldras med tillförsikt och glädje - sid 103
Social gemenskap - sid 104
Att vara behövd - sid 105
Äldre med utländsk bakgrund - sid 106
Exempel - sid 107
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 108
Övningsuppgifter Berättelse - sid 109

Kapitel 6 - Hälsosam livsstil

Ladda ner hela kapitel 6, sida 110-153  (Komprimerad fil, 30,2 MB)

Innehåll:
Hälsosam livsstil - sid 110
Hälsosam livsstil - sid 111
6:1 Mitt jag - sid 112
Självkänsla - sid 113
Självförtroende - sid 114
Medgångar och motgångar - sid 115
6:2 Kost, måltidsvanor och livskvalitet - sid 116
Kost- och kvalitetsmedveten - sid 117
Tallriksmodellen - sid 118
Energi- och näringsbehov - sid 119
Glykemiskt index - sid 120
Vitaminer - sid 121
Mineraler - sid 122
Måltiden - samvaro och tradition - sid 123
Måltider för att orka mer - sid 124
Lördagsgodis och helgmys - sid 125
6:3 Stress och återhämtning - sid 126
Samband mellan spänning och prestation - sid 127
Typ A-, B, och D-beteende - sid 128
Långvarig stress - sid 129
Förebyggande åtgärder - sid 130
Planera vardagen - sid 131
Aktiviteter som tar eller ger energi - sid 132
Mikropauser och regelbunden avslappning - sid 133
6:4 Vila, sömn och sovvanor - sid 134
Goda sovvanor - sid 135
När du vaknar - sid 136
6:5 Fysisk aktivitet och motionsvanor - sid 137
Motion för välmående - sid 138
Kaloriförbrukning vid olika aktiviteter - sid 139
Kost och dryck för dig som tränar - sid 140
Träningsberoende - sid 141
Sociala mediers påverkan - sid 142
Fritidsaktiviteter - sid 143
Kommunens ansvar - sid 144
6:6 Energi i balans - sid 145
Midjemått - sid 146
Övervikt och fetma - sid 147
Ärftlighet - sid 148
Kostråd - sid 149
Goda vanor - svåra val - sid 150
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 151
Övningsuppgifter Reflekter och diskutera - sid 152
Övningsuppgifter Öva - sid 153

Kapitel 7 - Hälsofrämjande arbetsplats

Ladda ner hela kapitel 7, sida 154-181  (Komprimerad fil, 18,6 MB)

Innehåll:
Hälsofrämjande arbetsplats - sid 154
Hälsofrämjande arbetsplats - sid 155
7:1 Arbetsmiljö i utveckling - sid 156
7:1 Arbetsmiljö i utveckling - sid 157
7:2 Arbetsmiljö - sid 158
Arbetsmiljölägen - sid 159
Värderingar och normer - sid 160
Trakasserier, kränkningar och mobbning - sid 161
Trakasserier, kränkningar och mobbning - sid 162
Olika sätt att hantera problem - sid 163
7:3 Hälsa på arbetsplatsen - sid 164
Folkhälsomyndighetens faktorer - sid 165
Arbetskamrater inte längre en självklarhet - sid 166
Friskvård på arbetsplatsen - sid 167
Kasam på arbetsplatsen - sid 168
Ledarskapets betydelse - sid 169
Hälsodiplomering - sid 170
Goda exempel - sid 171
7:4 Från sjukfrånvaro till frisknärvaro - sid 172
7:4 Från sjukfrånvaro till frisknärvaro - sid 173
Hälsotest - sid 174
Rehabilitering - sid 175
7:5 Hälsofrämjande skolmiljö - sid 176
God start i förskolan - sid 177
Trygg lärmiljö - en rättighet - sid 178
Föräldrasamarbete - sid 179
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 180
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 181

Kapitel 8 - Hälsopedagogiskt arbete

Ladda ner hela kapitel 8, sida 182-215  (Komprimerad fil, 23,4 MB)

Innehåll:
Hälsopedagogiskt arbete - sid 182
Hälsopedagogiskt arbete - sid 183
8:1 Hälsopedagogiskt arbete - sid 184
Prevention - sid 185
Promotion - sid 186
Salutogenes - sid 187
Patogenes - sid 188
Värderingar, attityder och beteenden - sid 189
8:2 Arbetsmodeller och metoder - sid 190
Syfte - sid 191
Mål - sid 192
Mål - sid 193
Planera - sid 194
Planera - sid 195
Genomföra - sid 196
Utvärdera - sid 197
Att presentera en aktivitet eller ett tema - sid 198
Att presentera en aktivitet eller ett tema - sid 199
Att övertyga - sid 200
8:3 Vägleda och motivera till beteendeförändringar - sid 201
Exempel på beteendeförändringens fem stadier - sid 202
AIDA - sid 203
Motivera samtal - sid 204
Motivationsstegen - sid 205
Att bemöta undanflykter - sid 206
Coachning - sid 207
Coacha dig själv - sid 208
Kris och krishantering - sid 209
Coping - sid 210
Kognitiv beteendeterapi - sid 211
Kognitiv beteendeterapi - sid 212
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 213
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 214
Övningsuppgifter Ta reda på - sid 215

Kapitel - 9 Interaktion och kommunikation i möten

Ladda ner hela kapitel 9, sida 216-235  (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Interaktion och kommunikation i möten - sid 216
Interaktion och kommunikation i möten - sid 217
9:1 Icke-verbal och verbal kommunikation - sid 218
Kroppsspråket - sid 219
Kroppsspråket - sid 220
9:2 Envägs- och tvåvägskommunikation - sid 221
Mötet med andra - sid 222
Tydlighet - sid 223
Bjuda in till samtal - sid 224
Atmosfär - sid 225
Att genomföra samtal - sid 226
Feedback - sid 227
Att ta emot feedback - sid 228
Feedforward - sid 229
9:3 Att mötas genom ny teknik - sid 230
Digital kommunikation i skolan - sid 231
Kränkningar och trakasserier i sociala medier - sid 232
Äldre och sociala medier - sid 233
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 234
Övningsuppgifter Berättelse - sid 235

Kapitel 10 - Nationell folkhälsa

Ladda ner hela kapitel 10, sida 236-267  (Komprimerad fil, 21,3 MB)

Innehåll:
Nationell folkhälsa - sid 236
Nationell folkhälsa - sid 237
10:1 Folkhälsan i Sverige - sid 238
Nationella folkhälsomål - sid 239
Mål 1. Delaktighet och inflytande i samhället -sid 240
Mål 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar - sid 241
Mål 3. Barns och ungas uppväxtvillkor - sid 242
Mål 5. Miljöer och produkter - sid 243
Mål 7. Skydd mot smittspridning - sid 244
Mål 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa - sid 245
Mål 9. Fysisk aktivitet - sid 246
Fysisk aktivitet på recept - sid 247
Exempel - sid 248
Mål 10. Matvanor och livsmedel - sid 249
Mål 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel - sid 250
10:2 Downstream och upstream - sid 251
Hälsa - allas ansvar - sid 252
Hälsa - allas ansvar - sid 253
Folkhälsa på regional och lokal nivå - sid 254
Folkhälsobegrepp - sid 255
10:3 Hälsoutvecklingen i samhället - sid 256
Insatser för positiv hälsoutveckling - sid 257
Från fattigdoms- till vällevnadssjukdomar - sid 258
1980-talet och framåt - sid 259
Hälsoutveckling - sid 260
Män och kvinnor - sid 261
Utbildning och inkomst - sid 262
Ursprungsland och hälsa - sid 263
Framtiden - sid 264
Framtiden - sid 265
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 266
Övningsuppgifter Öva - sid 267

Kapitel 11 - Internationell folkhälsa

Ladda ner hela kapitel 11, sida 268-283  (Komprimerad fil, 9,6 MB)

Innehåll:
Internationell folkhälsa - sid 268
Internationell folkhälsa - sid 269
11:1 Internationellt folkhälsoarbete - sid 270
Internationella konferenser - sid 271
Internationella konferenser - sid 272
Internationella konferenser - sid 273
Internationella konferenser - sid 274
Agenda 2030 - sid 275
Agenda 2030 - sid 276
Biståndsarbete - sid 277
Krig och katastrofer - sid 278
Hållbar utveckling - sid 279
11:2 EU:s hälsoprogram - sid 280
DPSIR-modellen - sid 281
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 282
Övningsuppgifter Öva - sid 283

Bilaga - Övningar

Ladda ner kapitlet "Bilaga - Övningar", sida 284-305  (Komprimerad fil, 12,1 MB)

Innehåll:
Bilaga Övningar - sid 284
Testa ditt KASAM - sid 285
Testa ditt KASAM - sid 286
Massage - sid 287
Massagesaga för barn - sid 288
Handmassage - sid 289
Ansiktsmassage - sid 290
10-minutersmassage - sid 291
Avspänningsövningar - sid 292
Hälsotest - sid 293
Livsstilsfrågor - sid 294
Livsstilsfrågor - sid 295
Levnadsvanor - sid 296
Levnadsvanor - sid 297
Analys, utveckling och förbättring - sid 298
Attityd- och värderingsövningar - sid 299
Värderingsövning - sid 300
Mikropaus - sid 301
Uppföljning av din hälsa - sid 302
Källkritik - sid 303
Källkritik - sid 304
Ta reda på - sid 305

Ämne - Hälsa

Ladda ner kapitlet "Ämne - Hälsa", sida 306-311  (Komprimerad fil, 4,2 MB)

Innehåll:
Ämne - Hälsa - sid 306
Ämnets syfte - sid 307
Hälsopedagogik, 100 poäng - sid 308
Kunskapskrav - sid 309
Betyget C - sid 310
Betyget A - sid 311

Läs- och länktips

Ladda ner kapitlet "Läs- och länktips", sida 312-314  (Komprimerad fil, 116 kB)

Innehåll:
Litteratur - sid 312
Litteratur - sid 313
Webbadresser - sid 314 

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration