Mer information

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. I denna andra upplaga finns ett nytt kapitel om vuxnas hälsa och i bokens bilaga ingår ett speciellt avsnitt kring källkritiskt arbete. Där hittar du också olika tester samt massage- och avspänningsövningar.

Boken är skriven på lättbegriplig svenska och förstärker den studerandes inlärning genom att varje kapitel:

• inleds med en tydlig överblick av innehållet
• lyfter fram centrala ord och begrepp
• presenterar det centrala innehåll som är knutet till kapitlet
• är indelat i avsnitt som avslutas med Kan-du-nu?-frågor
• avslutas med övningsuppgifter som tränar olika förmågor.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, men kan med fördel även användas vid Yrkeshögskolan samt vid utbildningar inom friskvård och hälsa.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration