Health Management Att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig, upplaga 1

Boken beskriver hur hälso- och sjukvård kan göras ännu mer tillgänglig för vårdsökande och patienter. Utifrån olika teoretiska perspektiv och fall presenterar författarna vägar och hinder för vårdsökande. Boken är indelad i två delar: del 1 behandlar vägar och trösklar till hälsoservice och del 2 utveckling av tillgänglighet.

Dela Health Management Att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig, upplaga 1:

Health Management Att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig, upplaga 1 (1 produkter)

Lägg hela serien i varukorgen