Hur säger man?, upplaga 1

Om serien

Hur säger man? är ett material med hör- och uttalsövningar för sfi B, C och D.

Dela Hur säger man?, upplaga 1: