IFRS - i teori och praktik, upplaga 5

IFRS används numera i ett stort antal länder i världen, och är obligatoriskt för noterade företag inom EU. IFRS - i teori och praktik behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS, med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch och rena upplysningsstandarder.

Dela IFRS - i teori och praktik, upplaga 5:

IFRS - i teori och praktik, upplaga 5 (1 produkter)