IFRS - i teori och praktik, upplaga 6 (1 produkter)