IFRS - i teori och praktik, upplaga 6

IFRS – i teori och praktik riktar sig till läsare som har vissa kunskaper i redovisning, men vill fördjupa sig i de frågeställningar som behandlas inom IFRS. Inom högskolan är boken avsedd för kurser i extern redovisning på avancerad nivå, alternativt för avslutande kurs på grundnivå.

Dela IFRS - i teori och praktik, upplaga 6:

IFRS - i teori och praktik, upplaga 6 (1 produkter)