Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Internationellt arbete som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3  (Komprimerad fil, 625 kB)

Kapitel 1 - Världen idag

Ladda ner hela kapitel 1, sida 9-19  (Komprimerad fil, 6,5 MB)

Innehåll:
Världen idag - sid 9
Världen idag - sid 10
Hur mäts fattigdom respektive välstånd? - sid 11
Olika sätt att dela in världen - sid 12
Olika sätt att dela in världen - sid 13
Vad är utveckling - sid 14
Kolonialismen - sid 15
Kolonialismens avtryck - sid 16
Den socialliberala modellen - sid 17
Världens befolkning - sid 18
Studieuppgifter - sid 19

Kapitel 2 - Vård och omsorg i världen

Ladda ner hela kapitel 2, sida 20-72  (Komprimerad fil, 35,5 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg i världen - sid 20
Olika medicinska system - sid 21
Att arbeta och praktisera i Norden - sid 22
Att arbeta och praktisera i Norden - sid 23
Studieuppgifter - sid 24
Att arbeta och praktisera i Europa - sid 25
De fattigaste länderna i Europa - sid 26
Drömmarnas Hus - sid 27
Samarbete med BoL - sid 28
Rumänien - sid 29
Ceausescus barn - sid 30
Stor brist på sjukvård - sid 31
Romer - sid 32
Malta - sid 33
Praktik på maltesiska äldreboenden - sid 34
Ekonomiska kriser sätter spår - sid 35
Studieuppgifter - sid 36
Att arbeta och praktisera i Afrika - sid 37
Etiopien - sid 38
Praktik i Etiopien - sid 39
Praktik i Etiopien - sid 40
Somalia - sid 41
Panzisjukhuset - sid 42
Panzisjukhuset - sid 43
Tanzania - sid 44
Tanzania - sid 45
Barnhem - sid 46
Varberg Home of Peace i Tanzania - sid 47
Uganda - sid 48
Uganda - sid 49
Föräldralösa barn i Uganda - sid 50
Joanna i Uganda - sid 51
Rwanda - sid 52
Sydafrika - sid 53
Hiv och aids - sid 54
Studieuppgifter - sid 55
Att arbeta och praktisera i Asien - sid 56
Att arbeta och praktisera i Asien - sid 57
Praktik i Indien - sid 58
Praktik i Indien - sid 59
Fler erfarenheter från S:t Lukes Hospital - sid 60
Fler erfarenheter från S:t Lukes Hospital - sid 61
Pakistan - sid 62
Skola och hälsovård - sid 63
Studieuppgifter - sid 64
Att arbeta och praktisera i Latinamerika - sid 65
Brasilien - sid 66
BarnSamariten - sid 67
Volontär på barnhem - sid 68
Peru - sid 69
Bolivia - sid 70
Låg tillgång på sjukvård - sid 71
Studieuppgifter - sid 72

Kapitel 3 - Vård- och omsorgsstruktur i olika länder

Ladda ner hela kapitel 3, sida 73-85  (Komprimerad fil, 8,2 MB)

Innehåll:
Vård- och omsorgsstruktur i olika länder - sid 73
Statistik över hälso- och sjukvården i världen - sid 74
Statistik över hälso- och sjukvården i världen - sid 75
Hälso- och sjukvårdsutbildning i olika delar av världen - sid 76
Västerländsk utbildning - sid 77
Traditionell medicin - sid 78
Forskning - sid 79
Resursfördelning inom några vård- och omsorgsområden - sid 80
Spädbarnsvård - sid 81
Munhälsovård - sid 82
Psykisk och fysisk funktionsnedsättning - sid 83
Syn- och hörselnedsättning - sid 84
Studieuppgifter - sid 85

Kapitel 4 - Kulturell påverkan och det egna förhållningssättet

Ladda ner hela kapitel 4, sida 86-105  (Komprimerad fil, 13,9 MB)

Innehåll:
Kulturell påverkan och det egna förhållningssättet - sid 86
Det egna förhållningssättet - sid 87
Att möta värdlandets metoder och traditioner - sid 88
Skillnader i kroppsspråk och tidsuppfattning - sid 89
Skillnader i kroppsspråk och tidsuppfattning - sid 90
Kulturkompetens inom vård och omsorg - sid 91
Etnocentrism - sid 92
Individ- eller grupporienterad kultur - sid 93
Individ- och grupporienterad vård - sid 94
Hederskulturer - sid 95
Vi och dem - sid 96
Vi och dem - sid 97
Förutfattade meningar, stereotyper och fördomar - sid 98
Främlingsrädsla, främlingsfientlighet och rasism - sid 99
Olika kulturmöten - sid 100
Kulturell syn på hälsa, sjukdom, liv och död - sid 101
Sjukdom - sid 102
Döden - sid 103
Begravning i olika kulturer - sid 104
Studieuppgifter - sid 105

Kapitel 5 - Etiska perspektiv på internationellt arbete

Ladda ner hela kapitel 5, sida 106-128  (Komprimerad fil, 15,5 MB)

Innehåll:
Etiska perspektiv på internationellt arbete - sid 106
Ett reflekterande etiskt förhållningssätt - sid 107
Fyra etiska synsätt - sid 108
Centrala etiska riktlinjer - sid 109
Fyra medicinsk-etiska principer - sid 110
Integritet, självbestämmande och empowerment - sid 111
Värdekonflikter - sid 112
Bistånd i samråd - sid 113
Effektivitet - sid 114
Lyhörd med ett salutogent perspektiv - sid 115
Lyhörd med ett salutogent perspektiv - sid 116
Tre etiska dilemman - sid 117
Tre etiska dilemman - sid 118
Abortfrågan - sid 119
Dödshjälp - sid 120
Barnperspektiv - sid 121
Ett etiskt perspektiv på att "göra gott" - sid 122
Filantropi - sid 123
Filantropi - sid 124
CSR - sid 125
Aktörer som påverkar enskilda länders handlingar - sid 126
Papperslösa - sid 127
Studieuppgifter - sid 128

Kapitel 6 - Social position och hälsa

Ladda ner hela kapitel 6, sida 129-155  (Komprimerad fil, 18,4 MB)

Innehåll:
Social position och hälsa - sid 129
Jämställdhet och jämlikhet - sid 130
BNP eller HDI? - sid 131
BNP eller HDI? - sid 132
Hälsans bestämningsfaktorer - sid 133
Sociala aspekter - sid 134
Ojämlikhetens konsekvenser - sid 135
Ojämlikhetens konsekvenser - sid 136
Etnicitet - sid 137
Genetiska konsekvenser - sid 138
Epigenetik - sid 139
Barndom och hälsa - sid 140
Ohälsa och barnadödlighet - sid 141
Barnprostitution - sid 142
Gatubarn - sid 143
Barn och illegal organhandel - sid 144
Barn och människohandel/trafficking - sid 145
Definition av barnsexhandel - sid 146
ECPAT - sid 147
Students Against Slavery - sid 148
Students Against Slavery - sid 149
Students Against Slavery - sid 150
Students Against Slavery - sid 151
Students Against Slavery - sid 152
Students Against Slavery - sid 153
Students Against Slavery - sid 154
Studieuppgifter - sid 155

Kapitel 7 - Genus och jämställdhet

Ladda ner hela kapitel 7, sida 156-175  (Komprimerad fil, 14,2 MB)

Innehåll:
Genus och jämställdhet - sid 156
Manligt och kvinnligt - sid 157
Olika villkor - sid 158
Mödradödlighet - sid 159
Mödradödlighet - sid 160
Femecidios - sid 161
Systematisk våldtäkt - sid 162
Att inte äga sin kropp - sid 163
Prostitution - sid 164
Nicaragua - sid 165
Nicaragua - sid 166
Flickor mest utsatta - sid 167
Könsstympning - sid 168
Sexualitet och familjebildning - sid 169
HBTQ - sid 170
HBTQ - sid 171
Ryssland - sid 172
Iran - sid 173
Sydafrika - sid 174
Studieuppgifter - sid 175

Kapitel 8 - Infektionssjukdomar

Ladda ner hela kapitel 8, sida 176-195  (Komprimerad fil, 14,2 MB)

Innehåll:
Infektionssjukdomar - sid 176
Infektionssjukdomar - sid 177
Hiv/aids - sid 178
Hiv/aids - sid 179
Hiv/aids - sid 180
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 181
Luftvägsinfektioner - sid 182
Tuberkulos - sid 183
Tuberkulos - sid 184
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 185
Malaria - sid 186
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 187
Denguefeber - sid 188
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 189
Ebola - sid 190
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 191
MRSA - sid 192
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 193
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 194
Studieuppgifter - sid 195

Kapitel 9 - Hälsoproblem orsakade av vattenbrist

Ladda ner hela kapitel 9, sida 196-204  (Komprimerad fil, 6 MB)

Innehåll:
Hälsoproblem orsakade av vattenbrist - sid 196
Hälsoproblem orsakade av vattenbrist - sid 197
Vattenbrist - sid 198
Diarrésjukdomar - sid 199
Kolera - sid 200
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 201
Flera konsekvenser - sid 202
UNICEF:s vattenprojekt i Niger - sid 203
Studieuppgifter - sid 204

Kapitel 10 - Krig, konflikter och naturkatastrofer

Ladda ner hela kapitel 10, sida 205-235  (Komprimerad fil, 21,3 MB)

Innehåll:
Krig, konflikter och naturkatastrofer - sid 205
Krig, konflikter och naturkatastrofer - sid 206
Irak - sid 207
Afghanistan - sid 208
Vietnam - sid 209
Västbanken och Gaza - sid 210
Uppfyller inte de mänskliga rättigheterna - sid 211
Ship to Gaza - sid 212
Sudan och Sydsudan - sid 213
Sudan och Sydsudan - sid 214
Tibet och Kina - sid 215
Tibet och Kina - sid 216
Burma - sid 217
Syrien - sid 218
Barnsoldater - sid 219
Barnsoldater - sid 220
Trauman - sid 221
Burmas barnsoldater - sid 222
Bestulen på sin barndom - sid 223
Bestulen på sin barndom - sid 224
Posttraumatiskt stressyndrom - sid 225
Naturkatastrofer - sid 226
Naturkatastrofer - sid 227
Naturkatastrofer - sid 228
Hjälpinsatser - sid 229
Hjälpinsatser - sid 230
Katastrofarbete - sid 231
OHCA - sid 232
OHCA - sid 233
Humanitär hjälp - sid 234
Studieuppgifter - sid 235

Kapitel 11 - Bistånd och utvecklingsarbete

Ladda ner hela kapitel 11, sida 236-247  (Komprimerad fil, 8,4 MB)

Innehåll:
Bistånd och utvecklingsarbete - sid 236
Bistånd och utvecklingsarbete - sid 237
SIDA - sid 238
Skatteflykt - sid 239
Bistånd på olika villkor - sid 240
Bistånd till kvinnor - sid 241
En ny biståndsplattform - sid 242
Hjälp- och biståndsorganisationer - sid 243
Hjälp- och biståndsorganisationer - sid 244
Hjälp- och biståndsorganisationer - sid 245
Mikrolån - sid 246
Studieuppgifter - sid 247

Kapitel 12 - Internationella överenskommelser

Ladda ner hela kapitel 12, sida 248-262  (Komprimerad fil, 10,6 MB)

Innehåll:
Internationella överenskommelser - sid 248
Milleniemålen - sid 249
Milleniemålen - sid 250
Milleniemålen - sid 251
Mänskliga rättigheter - sid 252
Barnkonventionen - sid 253
Barnkonventionen - sid 254
Parisdeklarationen - sid 255
FN:s underorgan - sid 256
UNHCR - sid 257
UNHCR - sid 258
UNDP - sid 259
UNDP - sid 260
UNICEF - sid 261
Studieuppgifter - sid 262

Kapitel 13 - Reseberättelser

Ladda ner hela kapitel 13, sida 263-285  (Komprimerad fil, 16,8 MB)

Innehåll:
Reseberättelser - sid 263
Reseberättelser - sid 264
Barnhem i Tanzania - sid 265
Barnhem i Tanzania - sid 266
Sjuksköterska i Kenya - sid 267
Kinondo Kwetu Community Clinic - sid 268
Kinondo Kwetu Community Clinic - sid 269
Hiv-gruppen - sid 270
Volontär på barnhem i Thailand - sid 271
Volontär på barnhem i Thailand - sid 272
Volontärarbete i Ghana - sid 273
Volontärarbete i Ghana - sid 274
Line och Christian i Etiopien och Uganda - sid 275
Line och Christian i Etiopien och Uganda - sid 276
Elsa i Etiopien - sid 277
Elsa i Etiopien - sid 278
På den etiopiska landsbygden - sid 279
På den etiopiska landsbygden - sid 280
David och Veronica i Indien - sid 281
David och Veronica i Indien - sid 282
David och Veronica i Indien - sid 283
Lena på Västbanken - sid 284
Studieuppgifter - sid 285

Ämne - Människan

Ladda ner hela kapitlet "Ämne - Människan", sida 286-291  (Komprimerad fil, 3,6 MB)

Innehåll:
Ämne - Människan - sid 286
Internationellt arbete, 100 poäng - sid 287
Litteratur - sid 289
Litteratur - sid 290
Tidningsartiklar - sid 291

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration