Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Internationellt arbete som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3  (Komprimerad fil, 625 kB)

Kapitel 1 - Världen idag

Ladda ner hela kapitel 1, sida 9-19  (Komprimerad fil, 6,5 MB)

Innehåll:
Världen idag - sid 9
Världen idag - sid 10
Hur mäts fattigdom respektive välstånd? - sid 11
Olika sätt att dela in världen - sid 12
Olika sätt att dela in världen - sid 13
Vad är utveckling - sid 14
Kolonialismen - sid 15
Kolonialismens avtryck - sid 16
Den socialliberala modellen - sid 17
Världens befolkning - sid 18
Studieuppgifter - sid 19

Kapitel 2 - Vård och omsorg i världen

Ladda ner hela kapitel 2, sida 20-72  (Komprimerad fil, 35,5 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg i världen - sid 20
Olika medicinska system - sid 21
Att arbeta och praktisera i Norden - sid 22
Att arbeta och praktisera i Norden - sid 23
Studieuppgifter - sid 24
Att arbeta och praktisera i Europa - sid 25
De fattigaste länderna i Europa - sid 26
Drömmarnas Hus - sid 27
Samarbete med BoL - sid 28
Rumänien - sid 29
Ceausescus barn - sid 30
Stor brist på sjukvård - sid 31
Romer - sid 32
Malta - sid 33
Praktik på maltesiska äldreboenden - sid 34
Ekonomiska kriser sätter spår - sid 35
Studieuppgifter - sid 36
Att arbeta och praktisera i Afrika - sid 37
Etiopien - sid 38
Praktik i Etiopien - sid 39
Praktik i Etiopien - sid 40
Somalia - sid 41
Panzisjukhuset - sid 42
Panzisjukhuset - sid 43
Tanzania - sid 44
Tanzania - sid 45
Barnhem - sid 46
Varberg Home of Peace i Tanzania - sid 47
Uganda - sid 48
Uganda - sid 49
Föräldralösa barn i Uganda - sid 50
Joanna i Uganda - sid 51
Rwanda - sid 52
Sydafrika - sid 53
Hiv och aids - sid 54
Studieuppgifter - sid 55
Att arbeta och praktisera i Asien - sid 56
Att arbeta och praktisera i Asien - sid 57
Praktik i Indien - sid 58
Praktik i Indien - sid 59
Fler erfarenheter från S:t Lukes Hospital - sid 60
Fler erfarenheter från S:t Lukes Hospital - sid 61
Pakistan - sid 62
Skola och hälsovård - sid 63
Studieuppgifter - sid 64
Att arbeta och praktisera i Latinamerika - sid 65
Brasilien - sid 66
BarnSamariten - sid 67
Volontär på barnhem - sid 68
Peru - sid 69
Bolivia - sid 70
Låg tillgång på sjukvård - sid 71
Studieuppgifter - sid 72

Kapitel 3 - Vård- och omsorgsstruktur i olika länder

Ladda ner hela kapitel 3, sida 73-85  (Komprimerad fil, 8,2 MB)

Innehåll:
Vård- och omsorgsstruktur i olika länder - sid 73
Statistik över hälso- och sjukvården i världen - sid 74
Statistik över hälso- och sjukvården i världen - sid 75
Hälso- och sjukvårdsutbildning i olika delar av världen - sid 76
Västerländsk utbildning - sid 77
Traditionell medicin - sid 78
Forskning - sid 79
Resursfördelning inom några vård- och omsorgsområden - sid 80
Spädbarnsvård - sid 81
Munhälsovård - sid 82
Psykisk och fysisk funktionsnedsättning - sid 83
Syn- och hörselnedsättning - sid 84
Studieuppgifter - sid 85

Kapitel 4 - Kulturell påverkan och det egna förhållningssättet

Ladda ner hela kapitel 4, sida 86-105  (Komprimerad fil, 13,9 MB)

Innehåll:
Kulturell påverkan och det egna förhållningssättet - sid 86
Det egna förhållningssättet - sid 87
Att möta värdlandets metoder och traditioner - sid 88
Skillnader i kroppsspråk och tidsuppfattning - sid 89
Skillnader i kroppsspråk och tidsuppfattning - sid 90
Kulturkompetens inom vård och omsorg - sid 91
Etnocentrism - sid 92
Individ- eller grupporienterad kultur - sid 93
Individ- och grupporienterad vård - sid 94
Hederskulturer - sid 95
Vi och dem - sid 96
Vi och dem - sid 97
Förutfattade meningar, stereotyper och fördomar - sid 98
Främlingsrädsla, främlingsfientlighet och rasism - sid 99
Olika kulturmöten - sid 100
Kulturell syn på hälsa, sjukdom, liv och död - sid 101
Sjukdom - sid 102
Döden - sid 103
Begravning i olika kulturer - sid 104
Studieuppgifter - sid 105

Kapitel 5 - Etiska perspektiv på internationellt arbete

Ladda ner hela kapitel 5, sida 106-128  (Komprimerad fil, 15,5 MB)

Innehåll:
Etiska perspektiv på internationellt arbete - sid 106
Ett reflekterande etiskt förhållningssätt - sid 107
Fyra etiska synsätt - sid 108
Centrala etiska riktlinjer - sid 109
Fyra medicinsk-etiska principer - sid 110
Integritet, självbestämmande och empowerment - sid 111
Värdekonflikter - sid 112
Bistånd i samråd - sid 113
Effektivitet - sid 114
Lyhörd med ett salutogent perspektiv - sid 115
Lyhörd med ett salutogent perspektiv - sid 116
Tre etiska dilemman - sid 117
Tre etiska dilemman - sid 118
Abortfrågan - sid 119
Dödshjälp - sid 120
Barnperspektiv - sid 121
Ett etiskt perspektiv på att "göra gott" - sid 122
Filantropi - sid 123
Filantropi - sid 124
CSR - sid 125
Aktörer som påverkar enskilda länders handlingar - sid 126
Papperslösa - sid 127
Studieuppgifter - sid 128

Kapitel 6 - Social position och hälsa

Ladda ner hela kapitel 6, sida 129-155  (Komprimerad fil, 18,4 MB)

Innehåll:
Social position och hälsa - sid 129
Jämställdhet och jämlikhet - sid 130
BNP eller HDI? - sid 131
BNP eller HDI? - sid 132
Hälsans bestämningsfaktorer - sid 133
Sociala aspekter - sid 134
Ojämlikhetens konsekvenser - sid 135
Ojämlikhetens konsekvenser - sid 136
Etnicitet - sid 137
Genetiska konsekvenser - sid 138
Epigenetik - sid 139
Barndom och hälsa - sid 140
Ohälsa och barnadödlighet - sid 141
Barnprostitution - sid 142
Gatubarn - sid 143
Barn och illegal organhandel - sid 144
Barn och människohandel/trafficking - sid 145
Definition av barnsexhandel - sid 146
ECPAT - sid 147
Students Against Slavery - sid 148
Students Against Slavery - sid 149
Students Against Slavery - sid 150
Students Against Slavery - sid 151
Students Against Slavery - sid 152
Students Against Slavery - sid 153
Students Against Slavery - sid 154
Studieuppgifter - sid 155

Kapitel 7 - Genus och jämställdhet

Ladda ner hela kapitel 7, sida 156-175  (Komprimerad fil, 14,2 MB)

Innehåll:
Genus och jämställdhet - sid 156
Manligt och kvinnligt - sid 157
Olika villkor - sid 158
Mödradödlighet - sid 159
Mödradödlighet - sid 160
Femecidios - sid 161
Systematisk våldtäkt - sid 162
Att inte äga sin kropp - sid 163
Prostitution - sid 164
Nicaragua - sid 165
Nicaragua - sid 166
Flickor mest utsatta - sid 167
Könsstympning - sid 168
Sexualitet och familjebildning - sid 169
HBTQ - sid 170
HBTQ - sid 171
Ryssland - sid 172
Iran - sid 173
Sydafrika - sid 174
Studieuppgifter - sid 175

Kapitel 8 - Infektionssjukdomar

Ladda ner hela kapitel 8, sida 176-195  (Komprimerad fil, 14,2 MB)

Innehåll:
Infektionssjukdomar - sid 176
Infektionssjukdomar - sid 177
Hiv/aids - sid 178
Hiv/aids - sid 179
Hiv/aids - sid 180
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 181
Luftvägsinfektioner - sid 182
Tuberkulos - sid 183
Tuberkulos - sid 184
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 185
Malaria - sid 186
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 187
Denguefeber - sid 188
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 189
Ebola - sid 190
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 191
MRSA - sid 192
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 193
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 194
Studieuppgifter - sid 195

Kapitel 9 - Hälsoproblem orsakade av vattenbrist

Ladda ner hela kapitel 9, sida 196-204  (Komprimerad fil, 6 MB)

Innehåll:
Hälsoproblem orsakade av vattenbrist - sid 196
Hälsoproblem orsakade av vattenbrist - sid 197
Vattenbrist - sid 198
Diarrésjukdomar - sid 199
Kolera - sid 200
Diagnostisering, behandling och prevention - sid 201
Flera konsekvenser - sid 202
UNICEF:s vattenprojekt i Niger - sid 203
Studieuppgifter - sid 204

Kapitel 10 - Krig, konflikter och naturkatastrofer

Ladda ner hela kapitel 10, sida 205-235  (Komprimerad fil, 21,3 MB)

Innehåll:
Krig, konflikter och naturkatastrofer - sid 205
Krig, konflikter och naturkatastrofer - sid 206
Irak - sid 207
Afghanistan - sid 208
Vietnam - sid 209
Västbanken och Gaza - sid 210
Uppfyller inte de mänskliga rättigheterna - sid 211
Ship to Gaza - sid 212
Sudan och Sydsudan - sid 213
Sudan och Sydsudan - sid 214
Tibet och Kina - sid 215
Tibet och Kina - sid 216
Burma - sid 217
Syrien - sid 218
Barnsoldater - sid 219
Barnsoldater - sid 220
Trauman - sid 221
Burmas barnsoldater - sid 222
Bestulen på sin barndom - sid 223
Bestulen på sin barndom - sid 224
Posttraumatiskt stressyndrom - sid 225
Naturkatastrofer - sid 226
Naturkatastrofer - sid 227
Naturkatastrofer - sid 228
Hjälpinsatser - sid 229
Hjälpinsatser - sid 230
Katastrofarbete - sid 231
OHCA - sid 232
OHCA - sid 233
Humanitär hjälp - sid 234
Studieuppgifter - sid 235

Kapitel 11 - Bistånd och utvecklingsarbete

Ladda ner hela kapitel 11, sida 236-247  (Komprimerad fil, 8,4 MB)

Innehåll:
Bistånd och utvecklingsarbete - sid 236
Bistånd och utvecklingsarbete - sid 237
SIDA - sid 238
Skatteflykt - sid 239
Bistånd på olika villkor - sid 240
Bistånd till kvinnor - sid 241
En ny biståndsplattform - sid 242
Hjälp- och biståndsorganisationer - sid 243
Hjälp- och biståndsorganisationer - sid 244
Hjälp- och biståndsorganisationer - sid 245
Mikrolån - sid 246
Studieuppgifter - sid 247

Kapitel 12 - Internationella överenskommelser

Ladda ner hela kapitel 12, sida 248-262  (Komprimerad fil, 10,6 MB)

Innehåll:
Internationella överenskommelser - sid 248
Milleniemålen - sid 249
Milleniemålen - sid 250
Milleniemålen - sid 251
Mänskliga rättigheter - sid 252
Barnkonventionen - sid 253
Barnkonventionen - sid 254
Parisdeklarationen - sid 255
FN:s underorgan - sid 256
UNHCR - sid 257
UNHCR - sid 258
UNDP - sid 259
UNDP - sid 260
UNICEF - sid 261
Studieuppgifter - sid 262

Kapitel 13 - Reseberättelser

Ladda ner hela kapitel 13, sida 263-285  (Komprimerad fil, 16,8 MB)

Innehåll:
Reseberättelser - sid 263
Reseberättelser - sid 264
Barnhem i Tanzania - sid 265
Barnhem i Tanzania - sid 266
Sjuksköterska i Kenya - sid 267
Kinondo Kwetu Community Clinic - sid 268
Kinondo Kwetu Community Clinic - sid 269
Hiv-gruppen - sid 270
Volontär på barnhem i Thailand - sid 271
Volontär på barnhem i Thailand - sid 272
Volontärarbete i Ghana - sid 273
Volontärarbete i Ghana - sid 274
Line och Christian i Etiopien och Uganda - sid 275
Line och Christian i Etiopien och Uganda - sid 276
Elsa i Etiopien - sid 277
Elsa i Etiopien - sid 278
På den etiopiska landsbygden - sid 279
På den etiopiska landsbygden - sid 280
David och Veronica i Indien - sid 281
David och Veronica i Indien - sid 282
David och Veronica i Indien - sid 283
Lena på Västbanken - sid 284
Studieuppgifter - sid 285

Ämne - Människan

Ladda ner hela kapitlet "Ämne - Människan", sida 286-291  (Komprimerad fil, 3,6 MB)

Innehåll:
Ämne - Människan - sid 286
Internationellt arbete, 100 poäng - sid 287
Litteratur - sid 289
Litteratur - sid 290
Tidningsartiklar - sid 291

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration