Järnsängen, upplaga 1

Klara och Vilgot har känt varandra hela livet. De är så nära vänner att Klara betraktar Vilgots morfar som sin egen. Han blir alltid så glad när de kommer på besök.

Dela Järnsängen, upplaga 1: