Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt , upplaga 4

Den fjärde upplagan är uppdaterad enligt nya lagar och regler. Bland dessa kan nämnas ändringar i marknadsföringslagen och nya stora lagändringar i lagen om ekonomiska föreningar från 1 juli 2016. Arbetsrätten har genomgått en hel del förändringar gällande tidsbegränsade anställningar och lönekartläggning mellan könen.

Dela Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt , upplaga 4: