Kanal - journalistik, reklam och information, upplaga 1 (2 produkter)