Kanal - Journalistik, reklam och information

Författare

Författare till Kanal journalistik, reklam och information 1&2

Daniel Hemberg är gymnasielärare med mångårig erfarenhet från kurser inom media och journalistik. Som journalist har Daniel främst arbetat med det skrivna ordet inom landsortpress.

Anneli Önneby är gymnasielärare med erfarenhet av det journalistiska arbetet både i teori och praktik, internationellt och nationellt.