Kanal - medier, samhälle och kommunikation, upplaga 1

Om serien

Kanal – Medier, samhälle och kommunikation tar avstamp i styrdokumenten Gy 2011/Vux 2012. Läromedlet täcker innehållet i ämnesplanerna för både kurs 1 och kurs 2 inom ämnet Medier, samhälle och kommunikation.

Dela Kanal - medier, samhälle och kommunikation, upplaga 1: