Digital färdighetsträning i Bingel

Till Koll på Historia finns även digital färdighetsträning i Bingel.

Övningarna bygger på de moment som eleverna har arbetat med och befäster deras kunskaper på ett stimulerande och lustfyllt sätt. Det är lätt att tilldela eleverna uppgifter och följa deras resultat. Läs mer om Bingel!

logo_bingel.jpg