Serie

Koll på Historia

Upplaga 2

Vart reste vikingarna? Varför säger vi stormaktstiden och vad lekte barnen förr? Här finns svaren! Koll på Historia handlar om tiden från vikingatiden fram till de stora förändringarna i Sverige under 1800-talet. Denna upplaga utgår från Lgr22.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Digital färdighetsträning i Bingel

Till Koll på Historia finns även digital färdighetsträning i Bingel.

Övningarna bygger på de moment som eleverna har arbetat med och befäster deras kunskaper på ett stimulerande och lustfyllt sätt. Det är lätt att tilldela eleverna uppgifter och följa deras resultat. Läs mer om Bingel!

logo_bingel.jpg

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration