Författare

Jonathan Lindström är arkeolog, författare, illustratör samt medlem i Svenska barnboksakademin. Jonathan forskar även om hur historia berättas med fokus på tidsuppfattning, myt och identitet

Lisa Wahlbom är filmproducent, journalist och författare med inriktning på faktabaserad tv-produktion och historia.