Författare

Jonathan Lindström och Lisa Wahlbom har under lång tid lyckats levandegöra historien för eleverna på mellanstadiet. Med sin säregna blandning av humor och blodigt allvar lyckas de förmedla historiska skeenden på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Lisa och Jonathan har hela tiden sin utgångspunkt i den aktuella forskningen när de berättar om Sveriges förflutna och lyfter fram grupper som tidigare varit en aning undanskuffade, som barn, kvinnor och ursprungsbefolkning.

Jonathan Lindström är arkeolog, författare, illustratör samt medlem i Svenska barnboksakademin. Jonathan forskar även om hur historia berättas med fokus på tidsuppfattning, myt och identitet.

Lisa Wahlbom är filmproducent, journalist och författare. Hennes arbete är inriktat på faktabaserad tv-produktion och historia.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration