Mer information

Koll på matematik 4-6 är en serie som bäddar för ett rejält matematiklyft! Koll på matematik är ett livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning.

Koll på matematik ger eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom alla moment. Materialet är tydligt och lätt att använda och skapar en god och varierad undervisning.

Fokus på förmågorna

I Koll på matematik är det tydligt för eleverna vad de olika matematiska förmågorna innebär. Efter varje avsnitt i grundkursen kommer "Välj bland förmågorna". Dessa sidor innehåller samma matematikinnehåll som har behandlats i avsnittet innan men är sorterade utifrån de olika förmågorna. Här väljer eleven antingen själv eller i samråd med läraren.

Pedagogiskt upplägg

Varje kapitel har en grundkurs som är uppdelad i tre avsnitt.


Introduktionsuppslaget till varje kapitel innehåller öppna frågor i syfte att skapa förförståelse inför ett kapitel och uppmuntra till att tänka och prata matematik. Där finns Mattekollen 1 som är en självskattning för att se vad eleven redan kan.


Välj bland förmågorna

Efter varje avsnitt i grundkursen kommer "Välj bland förmågorna". Dessa sidor innehåller samma matematikinnehåll som har behandlats i avsnittet innan men är sorterade utifrån de olika förmågorna. Här väljer eleven antingen själv eller i samråd med läraren.

Mattekollen

När alla avsnitt är avklarade kommer Mattekollen 2 där eleven och läraren med hjälp av en utvärdering får en tydlig bild av vad eleven kan och hur den ska gå vidare. På så vis får eleverna arbeta på sin nivå och tar aktiv del i sitt lärande.


Med hjälp av Mattekollen 2 går eleven vidare till Träna mer eller Fördjupning.


Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av kapitlets begrepp och metoder. Här finns också Mattekollen 3 där eleven gör en utvärdering av vilka kunskaper han/hon har utvecklat.

KPM_Betygskriterier.png
Längst bak i alla böcker finns en matris över betygskriterierna i matematik för åk 6. Med hjälp av den kan läraren förklara för eleven hur bedömningen går till och vad den grundar sig på. Eleven får då en möjlighet att själv bli medveten om vad som behöver utvecklas

Koll på matematik - Skriva

Grundböckerna finns även i A4-format som eleverna kan skriva i.
Upplägget i Skriva-böckerna är detsamma som i de andra grundböckerna och de kan därför användas helt parallellt i undervisningen. Det som skiljer är att Skriva-böckerna innehåller skrivrader och skrivrutor, det finns extra Träna mera samt mer bildstöd. Dessutom finns sidor med blandade uppgifter istället för fördjupningssidorna.

Lärarguide

För att du som lärare ska få så mycket stöd som möjligt i din planering har vi gjort guiden extra tydlig.
För varje uppslag i elevboken finns motsvarande uppslag i lärarguiden.

Elevuppslaget är placerat i mitten och runt omkring finns till exempel:

 • diskussionsfrågor till introduktionsuppslaget
 • avsnittsintroduktioner
 • aktiviteter
 • kommentarer till faktarutorna
 • tänk på - tips till läraren

Dessutom finns till varje kapitel:

 • arbetsblad
 • Mattekollen - underlag för självskattning
 • test med bedömningsmatris
 • pedagogisk planering

Koll på matematik digital

Använder du redan eller funderar du på att skaffa Koll på matematik? Då vet du säkert att det finns digital färdighetsträning till serien i Bingel.

Koll på matematik finns i en helt digital version. Det skapar nya möjligheter för både elever och lärare. Den innehåller samma populära innehåll som den tryckta boken men med nya smarta funktioner.

Elevlicensen innehåller:

 • interaktiva övningar som antingen är självrättande, rättas mot facit eller rättas av lärare
 • mattefilmer från Bingel, inlagda där de behövs bäst
 • en vy där fakta och övningar finns sida vid sida
 • en översikt över elevens resultat och progression
 • tillgänglighetsanpassningar såsom ljud, anteckningsfunktion, möjlighet att se text eller övningar i helskärmläge.

Lärarlicensen innehåller dessutom:

 • en integrerad lärarhandledning med kopieringsunderlag, prov och bedömningsmatriser
 • möjligheter att skicka ut uppgifter i klassrummet
 • en funktion för att skicka meddelanden och hemuppgifter till eleven
 • en tydlig översikt över elevens och klassens resultat och progression.

Onlineboken

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Programmering

Film om programmering i Koll på matematik åk 6

Produkter i serien

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration