Förskoleklassen

Inspirerande webinarium med författarna Hanna Almström och Pernilla Tengvall.

I det första webinariet går författarna igenom hur boken för förskoleklassen är upplagd och hur du och dina elever jobbar med den.

Se webinariet här. (MP4-fil, 33,1 MB)

 (MP4-fil, 33,1 MB)