Mer information

Du har kanske tidigare arbetat med vårt populära läromedel Koll på Valet 4–6? Nu kommer samhällskunskapsboken där texterna från Koll på Valet utgör ett kapitel.

Hur påverkas vi av olika normer? Hur gå det till när vi röstar i Sverige och vad får vi egentligen för skattepengarna? Svaren på detta och mycket mer finns i Koll på Samhället 4–6 – en nyskriven stadiebok i samhällskunskap. Koll på Samhället 4–6 täcker hela det centrala innehållet för mellanstadiet i Lgr22.

Eftersom allt stoff finns samlat i en bok, finns möjligheten att gå tillbaka och repetera det ni arbetat med i tidigare årskurser.

Grundbokens sju kapitel har alla samma struktur med inledande kunskapsmål och väl avgränsade textuppslag. En kort fördjupningstext och en sammanfattning avslutar varje kapitel.

Grundbokens kapitel:

  • Du och samhället
  • Demokrati i Sverige
  • Våra medier
  • Pengar och ekonomi
  • Lagar i samhället
  • Mänskliga rättigheter
  • Nationella minoriteter

I Aktivitetsboken får eleverna arbeta vidare med uppgifter som är kopplade till innehållet i grundboken. Facit till aktivitetsboken finns på Sanoma Utbildnings hemsida under fliken ”Nedladdningsbart material”.

Lärarguiden hjälper dig att planera din undervisning. För varje uppslag i grundboken finns förslag på genomgångar och frågor att samtala om. Här finns även kopieringsunderlag med uppgifter, prov, facit och ordlistor.

Appen Alva kan ni ladda ner gratis till mobiltelefoner och surfplattor. Med hjälp av den tryckta grundboken och Alva kan eleverna lyssna på de inlästa texterna, se filmer och använda de ordlistor som hör till bokens sju kapitel.

Lärarstöd Digital underlättar gemensamma lektionsaktiviteter. Här finns material för storskärm eller projektor. Innehållet följer grundbokens uppslag och inbegriper även materialet som finns i appen Alva, alltså inläsningar av grundbokens texter, filmer och ordlistor. Lärarstöd Digital ligger som en fristående produkt i Bingel.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration