Koll på Samhället, upplaga 2

"Samhällskunskap är ibland stort och komplicerat. Det finns dessutom inga enkla svar ..." det är ord lärare ibland använder för att förklara varför samhällskunskapen är svårt att undervisa i. Men det går också att vända på resonemanget och använda samma argument FÖR ämnet. Att svaren inte är givna gör ämnet spännande tycker många elever och kastar sig gärna in i diskussioner om vem som har rätt och vem som ska bestämma i samhället.

Koll på Samhället kommer att utgå ur sortimentet 2022, men kompletteringsköp är möjliga så långt lagret räcker.

Dela Koll på Samhället, upplaga 2:

Koll på Samhället, upplaga 2 (2 produkter)