Koll på Samhället, upplaga 2

"Samhällskunskap är ibland stort och komplicerat. Det finns dessutom inga enkla svar ..." det är ord lärare ibland använder för att förklara varför samhällskunskapen är svårt att undervisa i. Men det går också att vända på resonemanget och använda samma argument FÖR ämnet. Att svaren inte är givna gör ämnet spännande tycker många elever och kastar sig gärna in i diskussioner om vem som har rätt och vem som ska bestämma i samhället.

Dela Koll på Samhället, upplaga 2:

Koll på Samhället, upplaga 2 (2 produkter)