Koncernredovisning i praktiken, upplaga 7 (1 produkter)