Koncernredovisning i praktiken, upplaga 7

Koncernredovisning i praktiken, sjunde upplagan, är en grundläggande bok i koncernredovisning. Den behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning.

Dela Koncernredovisning i praktiken, upplaga 7:

Koncernredovisning i praktiken, upplaga 7 (1 produkter)