Koncernredovisning i praktiken, upplaga 8 (1 produkter)