Konstruktiv religionskritik

Om serien

I fokus för den här bokens framställningar om de fem ”världsreligioner” som behandlas i religionskunskapens kurs- och ämnesplaner, är kritiska argument och perspektiv som kan resas med avseende på trosföreställningar, teologier, etiska hållningar och så vidare.

Dela Konstruktiv religionskritik: