Lässtandarder, upplaga 1

Mer information

Lässtandarder - i digital pdf-form!

Lässtandarder är diagnoser som används för att prova elevernas läsförmåga i övergången mellan årskurs 3 och 4, samt mellan årskurs 6 och 7, och är utformade på samma sätt som de nationella proven i svenska.

Till varje årskursövergång ingår följande produkter att ladda ner:

  • Tre olika texttyper i 3 olika versioner av texter, en skönlitterär text, en fabel/folksaga och en faktatext. Detta för att kunna göra uppföljningar med nya texter som eleven inte tidigare arbetat med.
  • Svarsblad till alla texter.
  • Föräldrainformation i två varianter. En att skicka hem innan diagnosen görs, för information, en gensvarsbroschyr som beskriver resultatet.
  • Lärarhandledning med noggranna instruktioner för genomförandet och tydliga bedömningsmallar
  • Resultatblanketter till varje version.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev