Mer information

Lässtandarder - i digital pdf-form!

Lässtandarder är diagnoser som används för att prova elevernas läsförmåga i övergången mellan årskurs 3 och 4, samt mellan årskurs 6 och 7, och är utformade på samma sätt som de nationella proven i svenska.

Till varje årskursövergång ingår följande produkter att ladda ner:

  • Tre olika texttyper i 3 olika versioner av texter, en skönlitterär text, en fabel/folksaga och en faktatext. Detta för att kunna göra uppföljningar med nya texter som eleven inte tidigare arbetat med.
  • Svarsblad till alla texter.
  • Föräldrainformation i två varianter. En att skicka hem innan diagnosen görs, för information, en gensvarsbroschyr som beskriver resultatet.
  • Lärarhandledning med noggranna instruktioner för genomförandet och tydliga bedömningsmallar
  • Resultatblanketter till varje version.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration