Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Lexia Provia Handbok, upplaga 1

Om serien

I Lexia Provia – Handbok finns tydliga beskrivningar av de olika språkliga kategorier som finns i Lexia och de övningar som hör till varje kategori.

Dela Lexia Provia Handbok, upplaga 1: