Marknadsföring - modeller och principer, upplaga 4

Marknadsföring - modeller och principer är en modern, tydlig, relevant och förklarande bok om marknadsföring på grundnivå. En ny typ av marknadsföringsbok med fokus på svenska förhållanden.

Dela Marknadsföring - modeller och principer, upplaga 4: