Marknadsföring - modeller och principer, upplaga 5 (1 produkter)