Matematik - program, uppdrag, modell för spår a

Mer information

Matematik 1a - program, uppdrag, modeller

Matematik 1a - program, uppdrag, modeller är avsedd för gymnasiets yrkesförberedande program. Läromedlet är utformat så att eleverna kan arbeta i sin egen takt och på sin egen nivå. Ämnesplanen poängterar matematikens anknytning till karaktärsämnena. Beroende på programinriktning finns därför tre olika varianter av Matematik 1a - program, uppdrag, modeller att välja mellan. De tre böckerna har olika inriktningar. Matematik 1a GUL för Bygg och anläggning, El och energi, Fordon och transport, VVS och fastighet samt Industriteknik. Matematik 1a GRÖN för Vård och omsorg, Barn och fritid samt Naturbruk. Matematik 1a ORANGE för Handel och administration, Hotell och turism, Restaurang och livsmedel samt Hantverk.

Matematik och karaktärsämnena

Uppgifterna i böckerna är praxisnära, yrkesrelaterade och anknyter till karaktärsämnena. Programinriktningen märks bland annat genom olika disposition, programspecifika modeller och uppgifter.

Tydlig struktur

• Varje kapitel inleds med en beskrivning av det centrala innehåll som behandlas i kapitlet, vad eleven ska kunna samt vilka centrala begrepp som används.
• Ett intresseväckande Uppdrag används som introduktion till varje avsnitt. Uppdragen är utformade så att de är lämpliga att arbeta med i grupp och för att ge eleverna möjlighet att argumentera, resonera och kommunicera matematik.
• Det centrala innehållet behandlas i Modeller och lösta exempel. Uppgifterna som följer ger eleverna övning, utmanar till en fördjupad matematisk förståelse och erbjuder tillfälle att utveckla olika matematiska förmågor.
• Efter ett antal Modeller följer en Diagnos med flervalsuppgifter, Välj rätt svar, som ger eleven möjlighet att testa sina kunskaper.
• I slutet av varje kapitel finns Blandade uppgifter på tre olika nivåer. Varje nivå avslutas med ett Uppdrag, där eleverna får användning för flera olika matematiska förmågor.
• Sist i varje kapitel finns ett Kapiteltest och en uppmaning att göra en begreppskarta. Här kan eleverna testa sina färdigheter och visa hur de uppfattar att de centrala begreppen i kapitlet hänger ihop.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller bland annat metodiska tips, övningsblad, tankekartor, fullständiga lösningar till Uppdragen och kapitelprov med bedömning utifrån betygsnivå respektive förmåga.

Matematik 2a - program, uppdrag, modeller

Matematik 2a är avsedd för de elever på yrkesprogrammen som väljer att läsa mer matematik.
Boken har samma tydliga struktur och upplägg som Matematik 1a.

Matematik 2a består av sex kapitel:

Kapitel 1 Potensberäkningar och budgetering
Kapitel 2 Räta linjens ekvation
Kapitel 3 Ekvationssystem
Kapitel 4 Andragradsekvationer
Kapitel 5 Funktioner
Kapitel 6 Matematisk argumentation och geometri

Lärarhandledning Matematik 2a

Lärarhandledningen innehåller bland annat metodiska tips, övningsblad, tankekartor, fullständiga lösningar till Uppdragen och kapitelprov med bedömning utifrån betygsnivå respektive förmåga.

Digitalt material

Matematik - program, uppdrag, modeller finns även som onlineböcker. Här kan eleven använda zoomverktyg, lägga in bokmärken, göra understrykningar, noteringar och anteckningar.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration