Matte Direkt 7 Arbetsblad, Prov, Aktiviteter (pdf) uppl.3

Webbinarium

Hur fungerar det att arbeta med digitala läromedel i matematik? I detta 30 minuter långa webbinarium ger Helena Fridström, förläggare i matematik konkreta tips och verktyg för hur du kan arbeta med digitala läromedel i matematik.