Mer information

MatteDirekt Borgen 4-6

Komponenter

MatteBorgen består för varje läsår av två elevböcker, en för höstterminen och en för vårterminen, samt en lärarhandledning och en läxbok till varje elevbok. Till varje årskurs finns ett fördjupningshäfte och till varje terminsbok finns ett träna-merahäfte. Dessutom har hela MatteBorgen nu digitalt material kopplat till sig – både lärarstöd till interaktiv skrivtavla/projektor, elevövningar och inom kort även hela grundboken som onlinebok.

I elevboken finns grundkurser, diagnoser, fördjupnings- och träna- merakurser. MatteBorgen utgår från kursplanen, där det beskrivs vad undervisningen i ämnet matematik ska syfta till och vilket centralt innehåll som ska behandlas i årskurserna 4-6.

I lärarhandledningen finns, förutom arbetsblad och metodiska anvisningar, tips på laborativa övningar till varje moment. Här finns också tips på fördjupande aktiviteter att göra gemensamt inomhus och utomhus.

I läxboken finns läxor som är kopplade till elevboken. Det är tre läxor till varje kapitel och varje läxa ligger på ett uppslag. Anvisningar till när läxorna kan göras finns både i lärarhandledningen och i läxboken.

Mera Rustkammaren är ett komplement till grundkurserna i grundboken. Eleverna skriver direkt i häften. Häftet är lättarbetat för eleven med och utan lärarstöd.

Mera Tornet innehåller fler uppgifter av den typ som finns i fördjupningskursen Tornet i grundboken. Häften följer kapitelindelningen i grundböckerna.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration