Med datorn som skrivverktyg, upplaga 1

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan och låt arbetet att forma bokstäverna vänta till årskurs 2! Det är budskapet i de här böckerna.

Dela Med datorn som skrivverktyg, upplaga 1: